Drikker du kaffe? Da bør du bry deg om klimaet

Klimaendringer kan gjøre at den daglige kaffekoppen blir noe som hører fortiden til.

En kvinne demonstrerer for klimaet, med et skilt som sier "we need a change" Kaffe står i fare for å bli utryddet. Foto: Colourbox.com

Global oppvarming er en av verdens største utfordringer. FNs bærekraftmål nr. 13 handler om å stoppe klimaendringene og konsekvensene av dem. Dersom du er en kaffedrikker som ønsker å beholde kaffe som en del av hverdagen, bør du bry deg og gjøre en innsats for klimaet.

Vi hører stadig vekk om hva vi kan gjøre for å hjelpe klimaet, men for mange er nok begrepene «bærekraft» og «global oppvarming» store og vage. Klimaendringene har også så store konsekvenser at det kan være vanskelig å forstå omfanget av dem. I tillegg kan tiltakene vi gjør virke små, og det kan føles ut som om de ikke har noen effekt. Likevel vet man at alle monner drar, og at selv små tiltak kan gi store ringvirkninger dersom mange nok bidrar.

Hvordan påvirker klimaet kaffekoppen?

Dersom du trenger et ekstra insentiv til å gjøre en innsats for klimaet, kan du finne motivasjon i kaffekoppen din. Er du villig til å betale stadig mer for en kaffe som får stadig lavere kvalitet? Det vil nemlig være realiteten dersom vi ikke stopper klimaendringene. I verste fall kan også verdens kaffearter dø ut, slik at kaffe ikke lenger er mulig å få tak i.

60 prosent av de arealene som i dag brukes til kaffeproduksjon er truet av klimaendringer. Samtidig er minst 60 prosent av verdens kaffearter utrydningstruet, og det er dessverre Coffea arabica som er mest truet. Det spås at den naturlige bestanddelen av arabica vil halveres innen 2088. Ikke bare truer dette selve kaffen, men det truer også livsgrunnlaget til millioner av mennesker.

Høyere temperaturer, mer ekstremt regnvær og hyppigere tørkeperioder påvirker kaffeproduksjonen. Det blir stadig vanskeligere å dyrke kaffe, spesielt i lavtliggende områder. Arabicatrærne tåler temperaturøkninger dårlig, og selv robusta har vist seg å være mindre motstandsdyktig mot temperaturendringer enn det man tidligere trodde.

Nærbilde av arabica-kaffebønner

Coffea arabica er den mest utrydningstruede kaffearten. Foto: Colourbox.com

Ikke bare kan dette føre til at avlinger dør, men det øker også forekomsten av skadedyr og plantesykdommer. Dette gir igjen ødelagte avlinger og lavere produksjon av kaffe. Dersom kaffeavlinger dør, tar det minst tre år for kaffebøndene å bygge opp plantasjen igjen. Dette skaper store problemer for både kaffeproduksjonen, og for småbønder som har kaffe som sin primære inntektskilde.

Kaffeprisen påvirkes blant annet av tilbud og etterspørsel, og med redusert tilbud vil man oppleve at prisen øker. I tillegg øker produksjonskostnadene som følge av klimaendringene, fordi det blir vanskeligere og vil kreve mer å kunne dyrke kaffe.

Hva kan du som forbruker gjøre?

Selv om det kan virke litt uoverkommelig, er det flere ting du som forbruker kan gjøre for å hjelpe klimaet og kaffeindustrien. I tillegg til å leve mer bærekraftig og miljøvennlig, for eksempel ved å redusere kjøttinntaket og bytte ut bensinbilen med elbil, kan du gjøre enkelte konkrete kaffetiltak.

Kjøp miljøvennlig kaffe

En av tingene du kan gjøre, er å kjøpe bærekraftig og miljøvennlig kaffe. Det finnes flere ulike merkeordninger som du da kan se etter.

Fairtrade betyr at produktet tilfredsstiller internasjonale standarder for rettferdig handel. I tillegg innebærer det at kaffen har hatt en miljøvennlig produksjon. Farmer’s Coffee er Norges mest solgte Fairtrade-kaffe.

En lapp med "fairtrade" skrevet er hengt opp i en busk med en klesklype

Se gjerne etter fairtrade-kaffe på butikken! Foto: Colourbox.com

Ø-merket eller Debio-merket er det offisielle norske økologimerket, og det gir en garanti for at en vare er økologisk dyrket. Økologisk landbruk innebærer at en landbruksproduksjon tar hensyn til miljø, bærekraft og naturens kretsløp. Naturressursene skal utnyttes slik at de imøtekommer behovene til dagens generasjon, men uten at mulighetene reduseres for kommende generasjoner.

Rainforest Alliance Certified er merkeordningen til Rainforest Alliance. Organisasjonen jobber for å bevare biologisk mangfold og bærekraftig livsgrunnlag. Merkeordningen indikerer altså at produksjonen blant annet imøtekommer strenge krav til miljøhensyn.

UTZ Certified er en internasjonal merkeordning som støtter bærekraftig og rettferdig handel. Kjøper du en kaffe med dette merket, kan du være trygg på at produktet oppfyller bestemte krav til blant annet bærekraftig produksjon. UTZ-sertifiserte kaffebønder forener profesjonelle landbruksmetoder med omsorg for miljøet og lokalsamfunnet.

Kaffeisbiter som er formet som hjerter

Å lage kaffeisbiter er en super måte å gjenbruke kaffe på. Foto: Colourbox.com

Reduser kaffesvinnet

Du kan i tillegg redusere kaffesvinnet ditt. I Sverige har de kommet frem til at hver person lar 300 kopper kaffe gå til spille hvert eneste år, noe som tilsvarer omtrent 300 millioner kaffe årlig. Det er ingen grunn til å tro at vi i Norge har mindre kaffesvinn.

Gode tips for å redusere kaffesvinnet er derfor å brygge mindre kaffe av gangen, slik at det er større sannsynlighet for å drikke opp alt. I tillegg kan kaffe oppbevares på en termos eller termokanne, slik at den holder seg god lenger. Og dersom du uheldigvis har traktet for mye kaffe, kan du for eksempel bruke restekaffen til å lage isbiter, bruke det i matlaging eller lage kaffesirup. Kaffe har nemlig mange bruksområder.

Relaterte artikler