Les dette før du bruker kaffegrut i hagen

Det finnes mange tips om bruk av kaffegrut i hagen, men det er flere grunner til at det kan være lurt å være forsiktig.

Nærbilde av en rose som blomstrer Mange tror at kaffegrut er et utmerket tilskudd til plantene. Det er en sannhet med modifikasjoner.

Hvordan skal du bruke kaffegrut på planter? Og er det egentlig fornuftig? I denne artikkelen finner du en gjennomgang av ulike vanlige anbefalinger, og en vurdering av hvor gode – eller dårlige – disse tipsene egentlig er.

Det finnes et utall av artikler som hevder at kaffegrut i hagen er et mirakelprodukt når det gjelder å få planter til å gro. Derfor er det også mange som anbefaler at man plasserer kaffegrut rundt plantene for å bidra til en god vekst.

Blader fremfor blomster og frukt

Enkelte mener at kaffegrut bidrar til at blomstene blomstrer hele sommeren. Dessverre er det ikke noe vitenskapelig belegg for å hevde dette. Riktignok inneholder kaffegrut spor av nitrogen, fosfor og kalium og andre stoffer som planter trenger for å vokse og trives. Disse næringsstoffene er bundet opp i større molekyler, og slipper langsomt ut næringsstoffene i jorda. Kaffegrut vil derfor ikke gi plantene dine en rask boost i blomstringen, men fungerer best som en næringskilde over tid.

For øvrig er nitrogeninnholdet i kaffegrut mellom 1–2 prosent, mens innholdet av fosfor og kalium som regel er ganske lavt. Det kan medvirke at kaffegrut i større grad stimulerer veksten av blader fremfor blomster og frukt.

Kan skape mutasjon

Det viktigste stoffet i kaffegruten er imidlertid koffein! Koffeinet er også en medvirkende årsak til at det å bruke kaffegrut som gjødsel for planter ikke alltid er en god idé.

Koffein kan bidra til å skape en mutasjon i mange planter. Denne mutasjonen kan igjen bidra til at plantene mister flere blader enn normalt, og disse bladene inneholder koffein. Det påvirker jordsmonnet, og gjør det også vanskelig for andre planter å vokse inntil plantene som er gjødslet med kaffegrut.

Undersøkelser viser også at koffein kan ha en negativ innvirkning på spiringen av en rekke vekster. Det er derfor god grunn til å være forsiktig med bruk av kaffegrut i hagen.

Et gult hus med en hage foran.

Mange av de påståtte fordelene med å bruke kaffegrut i hagen har ikke vitenskapelig belegg. Foto: Colourbox.com

Kaffegrut mot ugress?

Da er spørsmålet om man kan bruke kaffegrut for å bekjempe ugress. Om det er slik at koffeinet hemmer vekst og spiring, burde vel kaffegrut være ideelt som ugressmiddel? Dessverre er det ikke så enkelt.

Det er flere komplekse prosesser mellom ulike planter som lever sammen i en biotop eller en hage. Derfor vil man kunne oppleve at man klarer å redusere noe av ugresset med kaffegrut, mens andre typer vil trives.

Den beste måten å redusere ugress på, er fortsatt å luke ofte.

Selektiv bruk av kaffegrut i hagen?

Da har vi altså sett at koffein har en negativ effekt på spiring for mange planter, men ikke alle. Spørsmålet er da om man skal vurdere å bruke kaffegrut som en del av gjødslingen rundt enkelte planter?

Svaret på det er dessverre nei. Kaffegrut er ikke ideelt som gjødsel. Gruten er finmalt, noe som også er en utfordring fordi den lett kan pakke seg sammen. Det kan igjen gjøre det vanskelig for jorden «å puste», og det kan også gjøre det vanskelig for regnvannet å trenge ned i jordlaget rundt plantene.

Innvirkning på syre- og basebalansen

Noen mener at det høye syreinnholdet i kaffegrut kan bidra til at å skape en bedre pH-verdi i jorda dersom den er svært basisk. Dette er dessverre også en myte. Generelt sett er kaffegrut bare mildt syreholdig, og har derfor liten effekt i denne sammenheng.

Rosa blomster blomstrer i en hage

Kaffegrut er bare mildt syreholdig, og hjelper derfor lite for å skape bedre pH-balanse i jorda. Foto: Colourbox.com

Kaffegrut i komposten?

Men kan man i det minste bruke kaffegrut i kompostbingen? Svaret på dette er ja, men i begrensede mengder. Kaffegrut er som nevnt svært nitrogenholdig, noe som er positivt for plantene. Men for å få en god kompost må man ha balanse og god lufttilførsel. Derfor er det en god idé å blande kaffegrut og annet matavfall sammen med karbonholdig avfall som for eksempel løv.

En annen grunn til å være måteholden med bruk av kaffegrut i komposten, er at kaffegrut kan frigi kjemikalier og andre organiske komponenter som kan være skadelige for mark og ulike mikrober som er viktige for det biologiske mangfoldet.

Kaffegrut i mindre mengder kan altså være positivt for komposten, men pass på å blande det godt inn sammen med det andre hageavfallet.

Kan kaffegrut i hagen holde sneglene unna?

Det finnes mange påstander om at kaffegrut kan være effektivt i bekjempelsen av snegler og andre uønskede småkryp. Dessverre er det heller ikke på dette området noen klare vitenskapelige bevis for påstandene.

En forsker gjorde et eksperiment i denne sammenheng for å se om kaffegrut kunne ha en effekt på maur. Hans konklusjon var at maur ikke likte kaffegrut, men de løste dette ved å gå utenom gruten eller rett og slett fjerne den.

Påskeliljer og tulipaner står i full blomst i en hage.

Selv om kaffegrut ikke egner seg så godt i hagen, har det en rekke andre bruksområder. Foto: Colourbox.com

Hvordan kan man så benytte kaffegrut i hagen?

Det er med andre ord slik at kaffegrut ikke er så godt for roser og andre blomster som mange artikler kan gi inntrykk av. Riktignok kan kaffegrut ha en positiv effekt som innslag i kompost om man ikke overdriver bruken, men mange av de påståtte fordelene med å bruke kaffegrut i hagen holder altså ikke mål. Det mangler rett og slett vitenskapelig belegg for de fleste av påstandene.

Kaffegrut har andre bruksområder

Men du kan jo bruke kaffegruten din på andre måter. Du kan for eksempel bruke den til rengjøring av grillen eller skrubbing av andre flater. Du kan også bruke kaffegruten for å holde mygg og andre innsekter på avstand. Brenn litt grut i en ildfast bolle eller beholder. Så kveler du flammen med et fuktig papirhåndkle. Røykutviklingen fra den ulmende kaffegruten er effektivt mot innpåslitne mygg og andre insekter.

Denne artikkelen er publisert med tillatelse av jenreviews.com og happydiyhome.com.

Relaterte artikler