Kreativ utnyttelse av kaffegrut fikk bedriftsutviklingspris

Kaffegrut er kjernen i virksomheten Gruten AS.

Bilde av vinnerne Siri Mittet og Konrad Sachman, flankert av byråd for næring og eiendom i Oslo, Victoria Marie Evensen (t.v.), og juryleder og leder for Innovasjon Norge i Oslo og Viken, Kristin Willoch Haugen (t.h.). Vinnerne Siri Mittet og Konrad Sachman, flankert av byråd for næring og eiendom i Oslo, Victoria Marie Evensen (t.v.), og juryleder og leder for Innovasjon Norge i Oslo og Viken, Kristin Willoch Haugen (t.h.). Foto: Innovasjon Norge

Gruten AS er et selskap som har som mål å skape nye verdier av kaffeavfall og bidra til økt bevissthet rundt denne ressursen. Nylig mottok Gruten AS med Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Oslo.
– Denne prisen er en stor og gledelig overraskelse som gjør oss både ydmyke og svært motiverte, sier Siri Mittet, gründer og eier av Gruten AS.

Kaffegruten, «det nye sorte gullet», er kjernen i virksomheten. Siden oppstarten i 2014 har vinneren forvandlet tonnevis med kaffeavfall til ulike produkter. Hele forretningsidéen til Gruten handler om å verne om naturen samtidig som de skaper verdier, og viser hva et sirkulært samfunn kan bety i praksis.

I 2018 etablerte de landets første urbane østerssoppfarm, Gruten soppfarm, hvor det dyrkes østerssopp på kaffegrut. I 2019 ble 9 tonn kaffeavfall gjort om til 1,6 tonn østerssopp. I tillegg tilbyr de et mangfold av produkter og tjenester: såpe, kroppsskrubb, vekstmedie for sopp-produksjon, «gjør det selv»-kit, workshops og kurs.

Et godt forbilde og inspirator

Årets vinner har bygget opp en innovativ bedrift som skaper verdier av avfall. De inspirer og bidrar til økt bevissthet og kunnskap om satsing på avfallsprodukter. Konseptet er et godt eksempel på mangfoldet i det urbane landbruket, og vinneren følger i så måte opp regjeringens nye nasjonale strategi for urbant landbruk.

– Vinneren er gjennom sin profilering og orginale branding en viktig omdømmebygger og rekrutteringsarena for utnyttelse og gjenbruk av avfall på en forbilledlig måte, sier juryleder og regiondirektør i Innovasjon Norge for Oslo og Viken, Kristin Willoch Haugen.

Fakta om bedriftsutviklingsprisen i landbruket

  • Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet
  • Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser
  • Hvert år blir det kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner
  • De fylkesvise vinnerne kjemper deretter om den nasjonale prisen på 250 000 kroner
  • Den nasjonale prisen vil bli delt ut under et eget arrangement

  • Les også: Kaffegrut som effektiv kompost
  • Les også: Kreis-koppene er laget for kaffe – av kaffe

Denne artikkelen ble først publisert på SMAKmagasinet.no.

Relaterte artikler