Kaffegrut som effektiv kompost

Kan kaffegrut bidra til bedre jordhelse?

Kamran Shalchian-Tabrizin smiler mot kameraet Kamran Shalchian-Tabrizin på Kaffedagene. Foto: Nils Henrik Sjo

Vi drikker mye kaffe her i landet, og da blir det også mye kaffegrut – rundt regnet 10 000 tonn i året. Er det mulig å lage et levedyktig produkt av dette som i dag defineres som husholdningsavfall?

Det mener professor Kamran Shalchian-Tabrizin ved Institutt for biovitenskap, UiO. Han har lang erfaring innen internasjonal grunnforskning i mikrobiologi, genetikk og bioinformatikk. Sammen med Erik Norgaard etablerte han Smartsoil Biotech AS høsten 2020.

Samarbeid med Norsk Kaffeinformasjon

Under Kaffedagene som ble avholdt nylig i regi av Norsk Kaffeinformasjon, ble det fortalt om det arbeidet som gjøres for å nyttiggjøre kaffegrut til kompost.
–Vi ønsker å bidra til å redusere noen av de største globale problemene vi har i dag i jordbruket, sier Kamran Shalchian-Tabrizi og nevner følgende:   

  • To milliarder mennesker i både utviklede og underutviklede land lider av feilernæring – såkalt hidden hunger – forårsaket av mangel på sporstoffer.   
  • 24 prosent av verdens klimagassutslipp kommer fra landbruket.   
  • 40 prosent av alle avlingstap i landbruket skyldes sykdommer som i hovedsak er forårsaket av mikroorganismer.
  • Områder rammet av alvorlig tørke er doblet de siste 40 årene. 
  • Avrenning av næringsstoffer til vann og vassdrag er et alvorlig og økende miljøproblem.   
  • Erosjon har forringet 24 prosent av produktivt land, noe som påvirker 1,5 milliarder mennesker.

– Mikrober har fått svært lite oppmerksomhet i jordbruket, til tross for at planterøtter og jord har like stort behov for mikrober som tarmene i dyr og mennesker. Dette vil vi i Smartsoil gjøre noe med i samarbeid med landbruksnæringen.

Gjennom å tilføre jordlevende mikrober og mikrobeblandinger som gjenskaper jordliv og bedret jordhelse, kan man øke produktivitet og bidra til å redusere erosjon.
– Dette kan gjøres gjennom tilføringen av gode kompostblandinger hvor blant annet kaffegrut kan inngå. Vi har eksperimentert med dette i et par år, og her har Bjørn Grydeland fra Norsk Kaffeinformasjon vært med oss og blant annet hjulpet til med innsamlingen av kaffegrut. Resultatene er veldig spennende så langt, og nå ser vi på løsninger for å kunne samle inn og bearbeide kaffegrut i større skala, forteller Kamran Shalchian-Tabrizin.

Relaterte artikler