Kaffegrut gjør betong sterkere

En vinn–vinn-situasjon!

En person tar sement ut av en bøtte Foto: Colourbox.com

Noen ganger føles det ut som at det ikke finnes noen grense for hva man kan bruke kaffe til. Og dette er et slikt tilfelle: Forskere har nemlig funnet ut at kaffegrut kan gjøre betong opptil 30 prosent sterkere.

Det er en gruppe ingeniører ved Royal Melbourne Institute of Technology i Australia som har utviklet en metode for å gjøre betong sterkere ved hjelp av kaffegrut. Dette er svært positivt, ettersom det bare i Australia kastes over 75 000 tonn kaffegrut hvert eneste år. Ved å bruke kaffegruten i betong, får den altså et nytt liv når den ellers bare ville havnet på søppelfyllinga.

Biokull kan erstatte sand

Det var nettopp gjenbruksaspektet som inspirerte forskerne til å komme opp med en måte å gjenbruke kaffegrut på. Deponering av organisk avfall utgjør en miljøutfordring ettersom det slipper ut store mengder klimagasser, og dermed bidrar til klimaendringene. Så hvordan kan de enorme mengdene kaffegrut som kastes hver eneste dag heller brukes på en fornuftig måte i byggeprosjekter?

Det er vanlig å bruke sand i betongblandinger for å gjøre betongen sterkere. Forskergruppen fant ut at ved å bruke pyrolyse – en prosess hvor man varmer opp organisk avfall i fravær av oksygen – kunne de omdanne kaffegrut til biokull. Ved å erstatte 15 prosent av sanden med dette biokullet, ble betongen opptil 30 prosent sterkere.

Ikke bare gir denne forskningen et nytt bruksområde for kaffegrut, som ellers bare ville blitt kastet, men det løser også utfordringen med å opprettholde en bærekraftig tilførsel på sand. Dette gir altså en sirkulærøkonomi som både bevarer naturressursene våre og samtidig gir kaffegruten et nytt liv.

Forskningsartikkelen kan leses i sin helhet i Journal of Cleaner Production.

Relaterte artikler