Robusta er ikke like robust som tidligere antatt

Dette er dårlige nyheter for kaffeelskere verden over.

Modne kaffebær på et robusta-kaffetre. Ny forskning viser at navnet «robusta» er litt misvisende. Foto: Colourbox.com

Coffea canephora, bedre kjent som robusta, har lenge vært regnet som en kaffe med lavere kvalitet enn Coffea arabica. Likevel har C. canephora alltid hatt én stor fordel: Den tåler høye temperaturer bedre enn C. arabica. Ny forskning viser imidlertid at robusta ikke er like robust som man tidligere har antatt.

Den nye forskningsartikkelen ble publisert i tidsskriftet Global Change Biology. Studien bygger på informasjon fra de siste 10 årene, med observasjoner fra nesten 800 kaffeplantasjer i Vietnam og Indonesia. Disse landene står for omtrent halvparten av den globale robustaproduksjonen.

Optimal temperatur

Forskere fra Australia, Vietnam og Colombia har jobbet med å finne den optimale temperaturen for C. canephora. Dette er noe som aldri tidligere har vært undersøkt. Mens C. arabica trives i temperaturer på 18–21ºC, har det tidligere vært anslått at C. canephora trives på 22–30ºC. Det har derfor vært en generell oppfatning at robusta tåler global oppvarming bedre enn arabica. Og selv om dette for så vidt stemmer, viser den nye studien at den optimale temperaturen for robusta konsekvent har blitt overestimert.

Frem til nå har man trodd at den optimale temperaturen for C. canephora har vært på 25ºC. Forskergruppen fant imidlertid ut at den ideelle temperaturen er på 16–24ºC, og aller helst under 20,5ºC. Robusta tåler altså ikke klimaendringer like godt som man tidligere har trodd.

Dramatiske konsekvenser

Når temperaturen blir for høy, medfører det en drastisk nedgang i produksjonen av robusta. For hver grad temperaturen stiger over optimal temperatur, får kaffeproduksjonen en nedgang på omtrent 14 %. Dette betyr at C. canephora som vokser i en temperatur på 25ºC, produserer omtrent halvparten så mye kaffe som de trærne som vokser i temperaturer på under 20,5ºC.

Det har vært et vanlig forslag at C. canephora kan ta over for C. arabica i de områdene hvor temperaturen har steget mest. En rekke kaffebønder har derfor gått over til å produsere robusta i stedet for arabica. Denne studien viser imidlertid at også robusta er sensitiv for temperaturforskjeller. Selv om C. canephora fortsatt tåler høyere temperaturer enn C. arabica, er den er langt ifra immun mot klimaendringene.

Kilder: foodnavigator.com, phys.org, sprudge.com

Relaterte artikler