Kan Coffea stenophylla bli den neste arabica?

Den gjenoppdagede kaffearten er både klimaresistent og har en eksepsjonell smaksprofil.

Bilde av Coffea Stenophylla-kaffebær på en gren Så langt virker Coffea Stenophylla svært lovende. Foto: Colourbox.com

De siste årene har kaffeindustrien jobbet hardt for å finne nye kaffegener som kan redde fremtidens kaffeproduksjon. På grunn av klimaendringene står nemlig 60 prosent av verdens kaffearter i fare for å bli utryddet. Dessverre er Coffea arabica den kaffen som dårligst takler klimaendringene. Den gjenoppdagede kaffearten Coffea stenophylla gir imidlertid håp.

Forskere ved CIRAD – det franske forskningssenteret for landbruk og internasjonal utvikling – og Royal Botanic Gardens i Kew i London gjenoppdaget C. stenophylla i 2018 i Sierra Leone. Historiske kilder rapporterer at denne kaffen har en nydelig smaksprofil, og at den ble dyrket kommersielt for 100 år siden. Selv om man gikk bort fra å dyrke den, ble den omtalt som ‘utmerket, og lik den fineste arabica’. Betyr dette at stenophylla kan bli den neste spesialkaffen?

En motstandsdyktig kaffeart

For å sikre kaffens fremtid, trenger man en motstandsdyktig kaffeart som tåler høye temperaturer og hyppige tørkeperioder, og som samtidig er motstandsdyktig mot skadedyr og plantesykdommer. Det virker som at C. stenophylla tikker alle disse boksene.

Det er rapportert at stenophylla er resistent mot kafferust og tåler «ørkenlignende forhold». I tillegg vokser den i områder som er varmere enn det både arabica og robusta trives i. Ikke bare takler stenophylla høyere temperaturer enn andre kaffearter, men den trives i høyere temperaturer. Selv om alle artene er tropiske, krever arabica en relativt kjølig temperatur med et gjennomsnitt på 19ºC. Stenophylla krever imidlertid et gjennomsnitt på 24,9ºC. Til sammenligning trives den «robuste» robusta på 23ºC, altså 1,9ºC lavere enn stenophylla.

Bilde av Coffea Stenophylla-kaffebær på en gren

Stenophylla trives med en gjennomsnittstemperatur på 24,9ºC. Foto: Colourbox.com

Arabica bør helst dyrkes på minst 900 moh., og under gode klimatiske forhold. Stenophylla stammer imidlertid fra den andre siden av det afrikanske kontinentet, og trives altså i et helt annet klimatisk miljø. Kaffearten trives best på rundt 400 moh., og under lignende klimatiske forhold som robusta. Stenophylla kan altså dyrkes i områder hvor det ikke er mulig å dyrke arabica.

Coffea stenophylla kan også benyttes i avlingsprogrammer, slik at den kan gjøre andre kaffearter mer motstandsdyktige. For eksempel kan en krysning mellom arabica og stenophylla være aktuelt. Man har tidligere prøvd å krysse arabica og robusta, men siden smaksprofilen til robusta er såpass underlegen, ble ikke resultatet spesielt bra. Med stenophylla vil man imidlertid både få en motstandsdyktig kaffeart, og en kaffe med ypperlig smaksprofil. Noe av det eksepsjonelle med stenophylla er nemlig at smaken er helt enestående.

Fremtidens spesialkaffe?

Sommeren 2020 ble den første smakstesten utført med et lite utvalg stenophylla. Ekspertpanelet gav kaffen en score på 80,25 poeng basert på protokollen til SCA, og identifiserte arabicalignende kvaliteter i kaffen. For å sette dette i perspektiv, må kaffe få 80 poeng eller mer for å kunne regnes som ‘spesialkaffe’. Den eneste kaffearten som har klart å oppnå dette er arabica. Helt til nå.

I begynnelsen av 2021 ble det utført en mer omfattende evaluering av stenophylla, med prøver hentet fra Elfenbenskysten. Disse prøvene ble evaluert av et dommerpanel på 15 kaffeeksperter. Evalueringen ble utført som en blindtest, og bestod av to arabicaprøver – én med høy kvalitet og én med lav kvalitet – én robustaprøve med høy kvalitet og én stenophyllaprøve. Resultatene fra evalueringen ble publisert i tidsskriftet Nature Plants.

Bilde av Coffea Stenophylla-kaffebær på en gren

Resultatene fra evalueringen er svært lovende. Foto: Colourbox.com

Evalueringen viste at stenophylla har en kompleks smaksprofil med en naturlig sødme, middels syrlighet, god fruktighet og god body. Kaffen har hint av ulike frukter, krydder, blomster, honning, sjokolade, karamell og nøtter. Dette er smaksnoter man vanligvis finner i høykvalitets arabica. Alle dommerne var enige om at den hadde en eksepsjonell smak, med en kompleks og uvanlig smaksprofil.

Stenophylla er imidlertid ikke klar for dyrking helt ennå. Mer forskning er nødvendig for å undersøke motstandsdyktigheten til planten, både med tanke på temperaturer og sykdommer. Arten har også en lavere produktivitet enn for eksempel robusta, og dette må adresseres før man kan begynne å dyrke kaffen kommersielt.

Disse tidlige indikasjonene er imidlertid svært positive, og stenophylla åpner opp for muligheten til å dyrke spesialkaffe i varmere klimaer enn det som tidligere har vært mulig. Kaffearten kan derfor være en del av løsningen for å sikre en klimaresistent kaffesektor.

Kilde: gcrmag.com, sprudge.com, dailycoffeenews.com