Temperaturendringer skader Arabica-planten

Arabica-planten er langt mer ømfintlig for brå temperaturendringer enn tidligere antatt.

Kaffebær på en kaffebusk Ingen av plantene som ble utsatt for de simulerte temperatursvingningene i forsøket, klarte å produsere blader og frukt. Foto: Colourbox.com

Arabica-planter som ble utsatt for temperaturendringer i form av korte, intense hetebølger, viste reduserte evner til å produsere blomster og frukt – og dermed også kaffebønner.

Arabica-planten er med andre ord svært sårbar for temperaturendringer. Dette fremkommer i  en laboratoriestudie fra Oregon State University som nylig er publisert i tidsskriftet Ecology and Evolution.

Globale klimaendringer

Plantene i studien ble utsatt for korte intervaller med bladtemperaturer på litt over 49ºC i enten 45 eller 90 minutter, kan vi lese på Daily Coffee News. Forskerne mener at dette er et realistisk resultat av de globale klimaendringene.

Undersøkelsen viser tydelig hvor sårbar Arabica-planten er for klimaendringer. Ingen av plantene som ble utsatt for de simulerte temperatursvingningene i forsøket, klarte å produsere blader og frukt. De lengste hetebølgene hadde de største konsekvensene, ikke minst for plantenes evne til å ta til seg vann. Det er ferske blader som har de største vanskene med å komme seg etter brå temperaturskifter, ifølge et av hovedfunnene i undersøkelsen. Særlig kritisk er det tørkeperioder, da tilgangen på vann allerede er begrenset.

Rammer kaffeprodusentene

Ingen blomstring innebærer at reproduksjonen uteblir, og det betyr videre ingen kaffebønner. Intense hetebølger som ødelegger hele kaffeavlinger, kan i ytterste konsekvens ta livet av levebrødet til kaffeprodusentene som blir rammet.

Relaterte artikler