Over halvparten av verdens kaffearter er truet av utryddelse

Det må en målrettet innsats til for å beskytte kaffens fremtid, mener forsker.

To kaffebønder plukker kaffebær. Illustrasjonsbilde fra Tanzania. Foto: ICP

Det er utfordrende tider for kaffemangfoldet. I en undersøkelse av 124 ville kaffearter, kommer det frem at rundt 60 prosent av disse står i fare for å bli utryddet. Dette kan også true de kultiverte artene.

Forskere ved Royal Botanic Gardens i Kew har publisert forskningsresultatene om verdens kaffearter i Science Advances and Global Change Biology, kan vi lese i The Guardian. Der forteller de at en av kaffeartene som står i fare for utryddelse, er den opprinnelige Arabica-planten. Det er denne som er «moren» til all Arabica-kaffe som dyrkes kommersielt i store deler av verden. Denne arten er derfor blitt rødlistet.

Artene trengs

Det er flere av de artene som potensielt kunne brukes til videreutvikling av nye arter, som nå står i fare for å forsvinne, forteller Aaron Davis, som står bak forskningsrapporten. Flere av disse er motstandsdyktige mot en rekke sykdommer som ellers truer de variantene som brukes i kommersiell dyrkning. Andre arter som står i fare for utrydning, viser seg også å være mer robuste overfor en forverring av klimaet.

Vern

Davis forteller videre at bruken av ville kaffearter kan være nøkkelen til en langsiktig og bærekraftig kaffeindustri. Han mener det må en målrettet innsats til for å beskytte kaffens fremtid. Han trekker frem Etiopia som et av landene hvor man allerede gjør en aktiv innsats for å beskytte områder med viltvoksende Arabica.

Relaterte artikler