Hva er en kaffevariant?

Art, variant, varietet, kultivar – hva betyr egentlig de ulike begrepene?

Bilde av modne og umodne kaffebær på et kaffetre Hva er forskjellen mellom en varietet og en kultivar? Foto: Colourbox.com

Bourbon, typica, java, gesha – du har kanskje hørt om noen av disse ulike kaffevariantene. Men hva innebærer det egentlig at noe er en «kaffevariant»?

Selv om vi til sammen har 130 ulike kaffearter, drikker vi nesten bare arabica og robusta. Dette betyr imidlertid ikke at det kun finnes to ulike typer kaffe – hver art har nemlig en rekke underarter, eller varianter. Disse variantene er altså genetiske klassifikasjoner.

Varietet vs. kultivar

Selv om mange kaffevarianter har lignende smaksprofil, har hver variant særegne karakteristikker. Man kan godt se på kaffeplantene som et familietre, hvor selve kaffearten – for eksempel arabica – er forelderen. Selv om variantene har egenskapene til arten sin, vil de også skille seg fra hverandre. Man kan sammenligne dette med epler – selv om det ikke er noen tvil om at både Granny Smith og Pink lady er epler, er det likevel store forskjeller mellom de to variantene. Slik er det også med kaffe.

Det er vanlig å skille kaffevarianter inn i varieteter og kultivarer. Begge ordene brukes for å beskrive en mer spesifikk type kaffeplante, og det kan derfor være greit å være klar over forskjellen mellom dem.

En varietet er en naturlig forekommende underart, altså en naturlig mutasjon. Eksempler på varieteter er typica og bourbon, to underarter av arabica.

En kultivar er en hybrid som har blitt avlet frem for å få frem helt spesifikke egenskaper i plantene. Ordet «kultivar» kommer fra «kultivert varietet», og i navnet ligger det altså at varianten ikke forekommer naturlig. Eksempler på kultivarer er catimor og castillo.

Både «varietet» og «kultivar» refererer altså til hva slags kaffevariant, eller underart, det er snakk om. Mange varieteter oppstår fordi kaffeplanter flyttes til nye områder eller land, som gjør at plantene må muteres for å tilpasse seg nye dyrkingsforhold. Kultivarer avles frem aktivt, for eksempel når kaffebønder ønsker planter med mer ønskelige egenskaper – for eksempel bedre motstandsdyktighet og høyere produktivitet.

Nesten all arabicakaffe kommer fra variantene bourbon og typica, noe som gjør arten sårbar. Nye kaffevarianter er derfor viktig for å sikre kaffens fremtid. Ikke bare kan man avle frem varianter som har høy produktivitet og gode smaksprofiler, men også varianter som er godt egnet for ulike klimaer og dyrkingsforhold. I tillegg vil et bredere genetisk mangfold gjøre at plantene er bedre rustet mot skadedyr og plantesykdommer.

Kilder: perfectdailygrind.com, dailycoffeegrind.com, javapresse.com, seriouseats.com

Relaterte artikler