Motstandsdyktige kaffehybrider i Vietnam gir gode resultater

Kaffehybridene F1 har gitt større utbytte og høyere kvalitet på kaffen.

Bilde av en kaffefarm i Vietnam F1-kaffehybridene har gitt lovende resultater. Foto: Colourbox.com

Global oppvarming skaper store problemer for verdens kaffeproduksjon. Det er spådd at den globale kaffeproduksjonen for 2021–22 vil falle med 6,2 prosent sammenlignet med fjoråret. Hovedårsaken til det forventede produksjonsfallet er klimaendringene.

Vietnam er det nest største kaffeproduserende landet i verden. Likevel står vietnamesiske produsenter overfor en rekke utfordringer. Over 96 prosent av alle kaffe som produseres i Vietnam er robusta, og vietnamesisk kaffe har tradisjonelt blitt sett på som lavkvalitets kaffe. På grunn av dette får vietnamesiske kaffebønder dårlig betalt for kaffen de produserer.

Dette er noe BREEDCAFSBreeding Coffee for Agroforestry Systems – ønsker å gjøre noe med. De har som mål å tilpasse kaffeproduksjonen til klimaendringene, og diversifisere utvalget av kaffevarianter som er tilgjengelig, for å skape en mer bærekraftig og fremtidsrettet produksjonsmetode. De begynte et prosjekt i Vietnam i 2017, i provinsene Son La og Dien Bien, med målsettingen om å øke det genetiske mangfoldet i vietnamesisk kaffeproduksjon ved å introdusere kaffebønder for en ny kaffehybrid kalt F1-hybrid. Prosjektet deres har så langt vært vellykket.

F1-hybrid gir større utbytte og høyere kvalitet

Den arabicavarianten som dyrkes i Vietnam i dag er Catimor. Den er motstandsdyktig mot kafferust og mer produktiv enn andre arabicavarianter. Den produserer imidlertid også kaffe av lavere kvalitet. På grunn av dette er det nå fokus på å avle nye arabicasorter som både har høy produktivitet og som har høy kvalitet.

Historisk sett ble det avlet frem kaffevarianter som ble mer produktive under direkte sollys, men dette har gått på bekostning av kvalitet og bærekraft. Som et resultat er det nå mange kaffesorter i Vietnam som ikke lenger trives i skyggefulle miljøer, til tross for at kaffe som oftest bør dyrkes under skyggetrær. BREEDCAFS ønsket derfor å introdusere nye F1-hybrider til Vietnam, for å undersøke om de er godt tilpasset regionen, og om de kan øke produktiviteten og kvaliteten til vietnamesisk kaffe.

Nærbilde av modne kaffebær på et kaffetre

F1-hybridene kan i større grad dyrkes i skygge. Foto: Colourbox.com

En F1-hybrid er en kaffevariant som masseproduseres i laboratorier. Forskere krysser ulike kaffesorter i håp om å skape en variant med ønskede kvaliteter. F1-hybridene er derfor mer motstandsdyktige mot klimaendringer, mer produktive og produserer kaffe av høyere kvalitet enn for eksempel Catimor.

I juni 2018 fikk derfor 12 vietnamesiske kaffebønder importert 400 spirer hver av to ulike F1-hybrider. Deretter ble det gjennomført en evaluering årlig for å vurdere veksten til hybridene, samt tilstedeværelsen av skadedyr og sykdommer. Den første kaffehøstingen foregikk fra oktober til desember 2020, og kaffen ble evaluert i laboratorier.

De første resultatene viste at de nye F1-hybridene både hadde bedre utbytte og høyere kvalitet enn Catimor-plantene. Under cupping ble det vurdert at F1-hybridene i gjennomsnitt fikk en poengsum på 2–3 poeng mer enn Catimor, samtidig som de grønne kaffebønnene generelt hadde færre defekter.

F1-hybridene er også bedre egnet til å vokse under skyggetrær. Dette er positivt fordi det blant annet beskytter trærne bedre mot frost og annet ekstremvær, samt skaper positive mikromiljøer. Skyggedyrkede kaffevarianter er av natur mer stabile, og bidrar til et mer bærekraftig og mangfoldig økosystem som er bedre rustet mot klimaendringer. Samtidig kan kaffebøndene plante frukttrær som skyggetrær, noe som både forbedrer jordkvaliteten og resulterer i en ekstra inntekt.

Kilde: perfectdailygrind.com

Relaterte artikler