#kaffetraer

Nærbilde av kaffebær på et kaffetre
4 minutter Gjenoppdagelse av «glemte» kaffearter

Kan ny kaffegenetikk sikre oss en fremtid med kaffe?

Mange små sopper vokser opp fra bakken.
2 minutter Soppspisende sopp kan motvirke kafferust

Kafferust er en stor trussel mot kaffeplantasjer. Nå er det undersøkt om en hyperparasittisk sopp kan motvirke rusten.

Et kaffetre med mange kaffeblomster.
2 minutter Kaffeblomst-te – Hva er det, og hvorfor drikker man det?

Å plukke kaffeblomster er krevende arbeid, men det er absolutt verdt innsatsen.

Et kaffetre, Coffea liberica, har både modne og umodne kaffebær.
5 minutter Har du hørt om Coffea liberica?

De fleste har hørt om arabica og robusta, men vi har også en tredje hovedtype: liberica.

En snegle som går bortover bakken
2 minutter Snegle kan være med på å bekjempe kafferust

Ny forskning viser at denne lille skapningen kan hjelpe kaffeproduksjonen.

En hånd undersøker kaffebær på en kaffeplante for å se om den har noen plantesykdommer.
2 minutter Disse plantesykdommene truer kaffeproduksjonen

Kaffeproduksjon blir påvirket av blant annet klimaendringer og plantesykdommer.

Bakverk og to kaffekopper
2 minutter Kaffemel av kaffebær i din neste bakst?

Har du hørt om kaffemel? Ikke? Kanskje ikke så rart, siden produktet er rimelig nytt. Men ikke bare er det sunt; det er også både bærekraftig og etisk riktig.

En bie på vei mot en blomst.
2 minutter Verdensdagen for bier: Kaffeplanten trenger også bier

Med en egen verdensdag for bier advarer FN mot biedød.