Bier er viktigere for kaffeavlinger enn tidligere antatt

Bier og andre insekter gir kaffetrær en boost.

Manger bier lager honning Ikke bare gir bier oss honning, men de bidrar også til økt kaffeproduksjon. Foto: Colourbox.com

Kaffeplanter krever et svært spesifikt økosystem for å gi god grøde. Dette økosystemet er delikat, og blir negativt påvirket av en rekke menneskelige forstyrrelser, blant annet klimaendringer. Forskere i Colombia har nå funnet ut at bier er viktigere for kaffeproduksjonen enn tidligere antatt.

Studien ble gjennomført av Colombias nasjonale forskningsbyrå for kaffe, Cenicafé, og det tyske farmasøytiske selskapet Bayer AG. De oppdaget at 88 ulike biearter besøker kaffeplantene i Colombia, og at kaffeblomstene totalt sett får besøk av over 250 ulike insektarter. Disse pollinatorene gir et større og bedre avlingsutbytte.

Kaffeindustrien behøver bier

Coffea arabica er selvpollinerende, og på grunn av dette har man historisk sett undervurdert hvilken effekt bier har for avlingsutbyttet. I nyere tid har man imidlertid innsett hvor viktig det er med insekter som pollinatorer.

Vanligvis sies det at bier og andre insekter kan øke prosentandelen frukt med 10 prosent eller mindre. Denne studien anslår imidlertid at biene kan øke avlingsutbyttet med så mye som 16 prosent. Dette viser hvor stor rolle insektene spiller når det kommer til kaffeproduksjon.

Annen forskning viser at bier ikke bare øker prosentandelen frukt, men også øker størrelsen på kaffebønnene og utbyttet av modne kaffebær. Biene gir altså kaffetrærne en boost i møte med klimaendringene.

De siste årene har færre kaffetrær blitt plantet som skyggetrær. Ettersom skyggetrær beskytter bier og insekters naturlige habitat, er resultatet at det blir stadig færre insekter som kan pollinere kaffeblomstene. Forskergruppen mener derfor at denne trenden bør reverseres, slik at biepopulasjonen kan øke, og videre bidra til å sikre en bedre kaffeproduksjon.

Kilde: dailycoffeenews.com

Relaterte artikler