Kaffetreet trenger både sol og skygge

Kaffeplanten er avhengig av bestemte klimatiske forhold for å produsere en god avling.

Et kaffetre med grønne kaffebær. Solglimt. Kaffetrærne i den etiopiske regnskogen trives best med litt sollys. Foto: Colourbox.com

Det finnes riktignok kaffetrær i enkelte deler av verden som ikke bør utsettes for skygge.

I sitt naturlige, opprinnelige habitat i den høytliggende etiopiske regnskogen trives kaffetrær best der skogen gir godt rom samtidig som den får skygge fra omkringliggende trær.

Ideelle dyrkningsforhold

Kaffetreet tåler ikke frost, men skal heller ikke ha for intens varme. For at den skal blomstre, krever den en temperatur på mellom 16ºC og 28ºC. Den trives i fuktig jord, men grunnen må ha en god drenering. Derfor vokser planten godt i vulkansk jordsmonn. Treet trives best med gode solforhold, men ikke spesielt mye direkte sollys. To timer direkte sollys daglig ser ut til å være det ideelle. Luften skal helst være fuktig.

Kaffetrær har mørkegrønne blader som sitter parvis. Barken er blågrønn, og veden har en lys kremfarge. Den har et dyptgående rotsystem. Dersom planten får vokse fritt, kan den bli mer enn 10 meter høy. I plantasjer blir den imidlertid gjerne trimmet til en høyde på mellom 2 og 4 meter. Hver plante kan bli over 60 år gammel.

Planten begynner å produsere kaffebær når den er mellom 3 og 4 år gammel. For best mulig kaffekvalitet, er det nødvendig med selektiv innhøsting av kaffebærene – kun de røde, modne bærene bør plukkes. Ettersom bærene ikke modnes samtidig, er dette svært tidkrevende.

Sensibel plante

I mange deler av verden, for eksempel i Sør-Amerika og Etiopia, dyrkes kaffeplanten tradisjonelt med andre vekster som gir skygge. I andre deler av verden, for eksempel på Sumatra, Jamaica og Hawaii, brukes dette i liten grad, fordi klimaet i disse områdene er ekstremt fuktig. Kaffeplantene i disse områdene trenger derfor all den solen de kan få for å unngå plantesykdommer som for eksempel tørr-råte.

Relaterte artikler