Disse plantesykdommene truer kaffeproduksjonen

Kaffeproduksjon blir påvirket av blant annet klimaendringer og plantesykdommer.

En hånd undersøker kaffebær på en kaffeplante for å se om den har noen plantesykdommer. Det er spesielt tre plantesykdommer som truer kaffeproduksjonen: kafferust, kaffebærsykdom og visnesyke. Foto: Colourbox.com

De siste årene har det vært mye fokus på kaffens fremtid. De mest pessimistiske mener at 60 prosent av verdens kaffearter er truet av utryddelse. Og selv om vi kaffedrikkere ikke har noe å frykte i umiddelbar fremtid, er kaffedyrkingen på verdensbasis i fare på flere måter.

Klimaendringer, skadedyr, plantesykdommer og avskoging er faktorer som påvirker kaffeproduksjonen. Med økt kaffekonsum og redusert tilbud, vil konsekvensene kunne bli dårligere kvalitet til høyere priser.

Drikker kun to typer kaffe

Selv om det finnes 124 kjente kaffearter i verden, er det kun to typer som brukes i kaffeproduksjon: Arabica og Robusta. Arabica stammer fra Etiopia og står for omtrent 60 prosent av verdens kaffeproduksjon. Robusta stammer fra de tropiske områdene i Afrika, og står for de resterende 40 prosentene av produksjonen. Ifølge en forskningsrapport publisert i Science Advances står både Arabica og Robusta i fare for å bli utryddet.

Klimaendringer påvirker

Forskning viser at klimaendringene påvirker kaffedyrkingen i stor grad. 50 prosent av arealet som i dag brukes til kaffeproduksjon, vil innen 2050 kunne være halvert. I 2017 var de to største kaffeprodusentene i verden Brasil og Vietnam, og det er også disse to landene som kommer til å bli mest påvirket av klimaendringene i tiden fremover.

Plantesykdommene som ødelegger kaffen

En annen konsekvens av klimaendringene er at det blir varmere og våtere, noe som gir en økt forekomst av plantesykdommer. Blant de vanligste kaffesykdommene finner vi kafferust (Coffee Leaf Rust), kaffebærsykdom (Coffee Berry Disease) og visnesyke (Coffee Wilt Disease). De tre sykdommene er alle forårsaket av sopp.

Kafferust

Soppen som forårsaker kafferust er en parasitt som fester seg på bladene til kaffeplantene og suger næringen ut av dem. Dette fører til at bladene faller av, og planten vil etter hvert slutte å produsere kaffebønner. Kafferust kan ødelegge hele plantasjer med kaffe. Det var kafferusten som på slutten av 1800-tallet ødela kaffeproduksjonen på Sri Lanka.

Kaffebærsykdom

Kaffebærsykdom forårsaker nekrose i kaffeplanten, og gjør at kaffebønnene faller av for tidlig. Høy luftfuktighet og varme temperaturer er ideelle groforutsetninger for denne soppen. Selv om infeksjonen kan forekomme på alle stadier av planten, er den likevel mest utsatt 4–14 uker etter blomstring – lenge før kaffebønnene er modne. Sykdommen kan forårsake opptil 80 % avkastningstap. For øyeblikket er sykdommen kun utbredt i høylandsregioner i Afrika, men kaffeprodusenter frykter at den skal kunne spre seg til andre verdensdeler.

Visnesyke

Visnesyke er når planter får utilstrekkelig med vann på grunn av en sopp- eller bakterieinfeksjon. Sykdommen tørker ut planten enten ved å blokkere for vanntransporten, eller ved å gjøre at porene i bladene står kontinuerlig åpne, slik at alt vannet fordamper. Skadene ved visnesyke vil øke med økt temperatur, og et varmere klima vil øke spredningen av sykdommen.

Er avl løsningen?

Det er ikke bare-bare å benytte seg av kjemikalier for å kontrollere plantesykdommer. For noen år siden var forurensning fra plantevernmidler et stort problem i Colombia og resten av Latin-Amerika. Det mest bærekraftige er derfor å beskytte kaffeplantene gjennom avl, ved å avle opp motstandsdyktige planter. Løsningen kan være å skaffe nye kaffegener som kan hjelpe plantene når de blir angrepet av nye sykdommer. Disse kaffegenene vil også kunne hjelpe eksisterende planter med å tilpasse seg endrede vekstforhold på grunn av klimaendringene.

Kilder: morgenbladet.no, nrk.no, mynewsdesk.com, sciencedirect.com