1 minutt

Kafferust – en alvorlig trussel

Plantesykdommen rust er godt kjent av hage-entusiaster.

Et blad med rustflekker Foto: Colourbox.com

Rust kjennetegnes av skjemmende, rustbrune flekker på blad og stengler.

Rust er egentlig en sopp, og den hører til stilksporesoppene som omfatter hele 7000 arter. Ulike arter av soppen angriper forskjellige plantegrupper. En art som angriper ulike typer kaffebusker, er Hemileia vastatrix.

Soppen er en parasitt som fester seg på kaffebuskens blader og suger ut næring fra planten. Dette fører til at bladene faller av. En annen alvorlig konsekvens er at busken produserer færre og færre bær. Utbrudd av kafferust kan derfor ha en dramatisk innvirkning på kaffeproduksjonen i de områdene som rammes.

Det var i sin tid kafferust som ødela kaffeproduksjonen på Sri Lanka. Daværende Ceylon var før 1870 en av verdens største kaffeprodusenter. De store områdene som var ryddet for kaffeproduksjon, ble etter hvert omgjort til te-plantasjer – noe som forklarer hvorfor Sri Lanka i dag er en av verdens største te-produsenter