Visnesyke: 70 år gammel sopp er vekket til live

Forskere ønsker å kunne forhindre nye utbrudd av sykdommen.

Et mikroskop på et laboratorium Ved å se på gamle gener, kan forskere kanskje finne ut hvordan man stopper sykdommen. Foto: Colourbox.com

Visnesyke (Coffee Wilt Disease) er en alvorlig plantesykdom som forårsakes av en sopp- eller bakterieinfeksjon. Sykdommen gjør at infiserte planter ikke klarer å få i seg tilstrekkelig med vann, slik at de tørker ut. Dette skjer enten ved at vanntransporten blir blokkert, eller ved at plantenes porer kontinuerlig holdes åpne, slik at alt vannet fordamper.

Høye temperaturer gjør at sykdommen både blir verre og sprer seg raskere, og klimaendringene gjør derfor at sykdommen er en større trussel enn noen gang. I kampen mot visnesyke har forskere derfor gjenopplivet en 70 år gammel sopp, for å kunne undersøke hvordan den muterer seg og hvordan spredning kan forhindres.

Gjenopplivet sopp-prøver fra 50-tallet

Det har vært to store utbrudd av visnesyke hos kaffeplanter. Den første begynte på 1920-tallet, og man fikk den ikke under kontroll før på 50-tallet. Det ble gjort ved å brenne infiserte kaffetrær og avle frem mer motstandsdyktige kaffesorter. Sykdommen dukket imidlertid opp igjen på 70-tallet, og gjorde svært stor skade mellom 1990 og 2000.

Sykdommen skaper fortsatt store problemer i dag – for eksempel døde 55.000 kaffetrær av visnesyke i Tanzania i 2011, noe som tilsvarer over 22 millioner kaffekopper. Derfor ønsket forskere ved Imperial College i London, University of Oxford og Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI) å undersøke hvordan soppen har utviklet seg de siste 70 årene. Dette vil være første steg mot å finne ut hvordan den kan forhindres.

Oversikt over en kaffeplantasje med ganske unge trær

Visnesyke kan ha store konsekvenser for hele kaffeavlinger. Foto: Colourbox.com

I et sikkert laboratorium ved CABI gjenopplivet derfor forskergruppen to sykdomsstammer som ble samlet på 50-tallet, og to stammer som ble samlet i 2003. Deretter undersøkte de DNA-et til de ulike stammene, og sammenlignet dem med hverandre for å finne ut hvordan soppen har utviklet seg.

Forskergruppen fant ut at soppen antageligvis anskaffet seg gener fra en nært beslektet sopp som forårsaker visnesyke på et bredt spekter av avlinger, inkludert banantrær. Dette gjorde at soppen klarte å overvinne kaffetrærnes forsvar, slik at de fikk økt evne til å infisere kaffeplantene.

Hva har dette å si for kaffeproduksjonen?

Denne kunnskapen kan bidra til at bønder kan redusere risikoen for visnesyke i kaffeplantasjene sine. Det er for eksempel ikke uvanlig å avle kaffetrær og banantrær sammen, ettersom banantrærne er høyere og dermed skaper skygge for kaffetrærne. Denne studien viser imidlertid at det kan være fordelaktig å ikke lenger avle disse plantene sammen med hverandre, ettersom begge er utsatt for visnesyke.

Ved å studere historiske prøver kan man også få innsikt i hvordan avlingssykdommer utvikler seg, som igjen kan gjøre at man kan finne bærekraftige måter å bekjempe dem på, uten bruk av kjemikalier og soppdrepende midler. Økt kunnskap i hvordan soppsykdommene utvikler seg gjør at bøndene vil kunne ta forhåndsregler og redusere risikoen for at nye utbrudd oppstår.

Kilder: imperial.ac.uk

Relaterte artikler