Borebillen truer kaffeproduksjonen i Øst- og Sentral-Afrika

En liten borebille har i løpet av kort tid blitt en alvorlig trussel for kaffeprodusentene.

Et blad som er insektsspist av borebillen Slik ser kaffebladene ut etter at borebillen har vært på ferde. Foto: Colourbox.com

Skadene forårsaket av borebillen har økt dramatisk det siste året. Faktisk er det en av de mest skadelige skadedyrene for kaffeavlinger verden over.

Kaffeborebillen dukket for første gang opp i 1993, og har siden den gang sporadisk herjet kaffefarmer i Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, Den sentralafrikanske republikk og Den demokratiske republikken Kongo. I Uganda har rundt 8,6 % av avlingene blitt utsatt for borebillen, og i snitt påfører dette en reduksjon i avlingen på 40 % hos de kaffebuskene som er angrepet.

Det er hovedsakelig Coffea arabica som blir angrepet av borebillen, men også andre kaffearter har blitt angrepet. Billene angriper kaffebærene fra 8 til 32 uker etter blomstring. De borer et hull i bærene, og legger mellom 35 og 50 egg i bæret. Den samme kaffeplanten kan ha mellom 3 og 5 generasjoner av billen, og opptil 100 biller kan bli funnet på ett og samme bær. Billene foretrekker fuktige trær som står i skygge.

Økonomisk uføre

Kaffeproduksjonen er en betydelig næringsvei i Øst- og Sentral-Afrika, og man regner med at rundt 2 millioner mennesker arbeider som kaffebønder i denne delen av verden. De økonomiske tapene billen forårsaker, påvirker naturlig nok også familieøkonomien til kaffedyrkerne.

Dermed kan så mange som åtte millioner mennesker få redusert både inntekter og levestandard på grunn av denne alvorlige trusselen. Bare for Ugandas del regner man med at billens herjinger har redusert inntektene fra kaffesalget i sesongen 2012–13 med 42 millioner dollar.

Relaterte artikler