Betydelig vekst i kinesisk kaffeproduksjon

Historisk sett har produksjonen vært så lav at landet har vært regnet som en importør.

Noen kinesiske mynter og en kinesisk skål med kaffebønner på et underlag med kinesiske tegn i rødt Foto: Nils Henrik Sjo

Kaffe ble første gang dyrket i Kina på 1880-tallet, da franske misjonærer etablerte noen små kaffeplantasjer i Yunnan-provinsen. Produksjonen var svært beskjeden frem til myndighetene på 1960-tallet etablerte en kaffeplantasje på 4000 hektar.

Driften av kinesisk kaffeproduksjon var imidlertid dårlig, med små produksjonsvolumer frem til slutten av 1980-tallet. Da inngikk kinesiske myndigheter og FNs utviklingsprogram – UNDP – et samarbeidsprosjekt.

Økning i produksjonen

Dette prosjektet har etter hvert ført til en betydelig økning i produksjonen. Årlig gjennomsnittsproduksjon i perioden 1998 til 2012 var 370 000 sekker. Produksjonen i 2012 er estimert til rundt 748 000 sekker, mens produksjonen i 1998 lå på 104 000 sekker. Dette gir en årlig produksjonsvekst på 15,1 %.

I dag dyrkes det meste av kaffen i provinsene Yunnan, Hainan og Fujian, og disse områdene står for rundt 95 % av det som produseres. Det produseres hovedsakelig Arabica-kaffe av typen Catimor.

Importerer mye

Volumene av landets egenproduserte kaffe har historisk sett vært så små at landet primært har vært regnet som en importør – selv om importvolumene frem til slutten av 1980-tallet var minimale. En betydelig vekst i det innenlandske kaffekonsumet har også gitt en solid vekst i importen. I 2011 importerte landet 1,1 millioner sekker, og i 2012 steg dette til 1,4 millioner sekker. Det største volumet av denne importen kommer fra Vietnam.

Eksporten øker

Et interessant trekk ved dette er at importen av ferdige brente og malte kaffebønner har gått noe ned, mens importen av grønne kaffebønner har økt. Dette har sammenheng med at landets egne anlegg for foredling av kaffe har fått større kapasitet. Samtidig har landets eksport av egenprodusert kaffe økt. Det største mottakerlandet av kinesisk kaffe i ubearbeidet form er Tyskland, med en eksportandel på ca. 40 %.

Kilde: ICC

Relaterte artikler