Asnakech Thomas: En pionerkvinne i etiopisk kaffeproduksjon

Asnakech Thomas er den eneste kvinnelige kaffeprodusenten i Etiopia som eksporterer kaffe.

Asnakech Thomas t.h. sammen med Kiorkaferahu Kidane. Foto: Sjo og Floyd

– Etter flere år i England ville jeg hjem til Etiopia og til mine hjemtrakter ved Amaro-fjellene. I 2005 etablerte jeg en kaffefarm som etter hvert er blitt utvidet, og som også har en viktig funksjon for andre små farmer i dette området, forteller Asnakech Thomas.

– Jeg ønsket å satse på kaffe fordi dette er et produkt som har lange tradisjoner i denne delen av Etiopia, og fordi jeg mente at god kaffe kunne være noe som ga muligheter til et daglig utkomme for mange kvinner, forteller Asnakech. – I dag har jeg flere tusen kvinner som er engasjert i kaffeproduksjonen min.

– Jeg avtaler og lønner kvinnene direkte, fordi jeg ønsker at de skal ha mulighet for å disponere midlene selv. Derfor opprettes det også en bankkonto for alle ansatte. Det sikrer kvinnene bedre kontroll med pengene. Noe jeg mener er det beste for familiene, smiler Asnakech.

Prisbelønnet økologisk kaffe

Asnakech har helt siden hun etablerte sin kaffefarm, vært opptatt av å levere god kvalitet.

– Det er mange grunner til å satse på kvalitet. For det første får vi mer igjen for det rent økonomisk. For det andre er det viktig å formidle en stolthet over vår kultur gjennom å levere en god kaffeopplevelse.

– Derfor har jeg satset mye på opplæring som bidrar til å høyne både kvalitet og avlinger. I tillegg til kaffen som dyrkes på min egen farm, får jeg kaffe fra mange mindre farmer. Det er i alles interesse at kaffen som leveres er av så høy kvalitet som mulig. Det samme gjelder også prosesseringen. Kaffen må behandles riktig for å beholde den gode kvaliteten. Forøvrig er kaffen vi leverer økologisk. Det er etter min mening det mest bærekraftige.

Hennes Amaro Gayo-kaffe er da også prisbelønnet, og får stadig mer oppmerksomhet i spesialkaffemiljøet.

Håndplukket

Asnakech er opptatt av at kaffen skal håndplukkes.

– Det er bare dette som kan garantere den beste kvaliteten. Under innhøstingen er det viktig at det ikke går for fort. Man må bare plukke de bærene som er modne. Etter plukkingen legges de til tørking på egne «tørkesenger» som sørger for at bærene ikke kommer i kontakt med bakken.

Asnakech er eneste kvinne

Etiopia har en betydelig kaffeproduksjon, og jordbruket sysselsetter flere millioner. Det er mennene som har styringen. Det eneste unntaket er Asnakech, som er den eneste kvinnelige kaffeprodusenten som også eksporterer sin kaffe.

– Kvinnene spiller en avgjørende rolle i jordbruksproduksjonen i Etiopia, men de har ingen innflytelse eller medbestemmelsesrett. Dette kan det nok være lurt å endre på. Jeg håper at jeg på sikt kan inspirere til at kvinner får en større innflytelse – både innenfor kaffeproduksjonen og på andre områder, sier Asnakech Thomas.

Relaterte artikler