Hva er det som er så bra med kaffe fra Kenya?

Kenya er svært anerkjent for sin kaffe blant kaffekjennere verden over.

Kenyas flagg. Kaffebønner utgjør formen til landet. Foto: Colourbox.com

– Skal jeg velge kun ett kaffeland, må det bli Kenya. Jeg finner sjelden like intense og saftige kaffer som derfra.

Det svarer NM-vinner i håndbrygging, Erlend Wessel-Berg, på spørsmålet fra Kaffe.no om han har noen favorittland når det gjelder kaffe. Han er ikke alene om å sette stor pris på kaffe fra Kenya.

En stor andel av den ubrente kaffen som importeres til Norge, kommer fra Kenya. Landet selger faktisk mer kaffe til Norge enn deres størrelse som kaffeprodusent skulle tilsi.

Gode forutsetninger for kvalitetskaffe

Det er flere grunner til at kaffe fra Kenya er så høyt ansett. For det første gir det spesielle jordsmonnet og de særegne klimatiske forholdene i Kenya gode forutsetninger for å produsere kvalitetskaffe. Det meste av kaffen dyrkes også relativt høyt over havet, fra rundt 1500 til 2100 meters høyde. Dette gir en lang modningstid, noe som igjen bidrar til å gi kaffebønner av høy kvalitet.

Frisk, fruktig og leskende kaffe fra Kenya

Trenden i spesialkaffemiljøet verden over går i retning av lysbrent. Denne brennestilen er faktisk kjent som «den nordiske brennestilen».

Lysbrent kaffe kommer ofte fra Sør-Afrika, ikke minst fra Kenya. Kaffe herfra  egner seg til lys brenning, fordi det får frem kaffens kvaliteter. Typisk kaffe fra Sør-Afrika beskrives gjerne som fruktig, floral, saftig og syrlig; egenskaper som kommer best frem når bønnene blir lysbrent. Smaksmessig karakteriseres god Kenya-kaffe som balansert med søtsyrlige toner og en bæraktig sødme.

Lysbrent kaffe er såpass transparent at det er umulig å skjule eventuelle defekter. Derfor egner lysbrent kaffe seg for kvalitetsbønner.

Hvis man er vant til kaffe som er mørkere brent, kan enkelte lysbrente varianter minne mer om te enn om kaffe. Både farge, smak og body/munnfølelse oppleves som lysere og lettere.

Viktig næring for Kenya

Kaffen kom til Kenya fra Sør-Jemen via Etiopia på slutten av 1800-tallet. Kaffe har vært et viktig landbruksprodukt i Kenya siden den gang, da misjonærer startet med kaffeproduksjon med tanke på eksport.

I dag dyrkes kaffe både på store plantasjer og på mindre gårder. De aller fleste kenyanske kaffebøndene driver små bruk som er på mindre enn 25 mål. Produksjonen kjennetegnes ved at mange småprodusenter leverer avlinger til kooperative vaskestasjoner, det vil si at kaffen blir behandlet etter den våte metode. Kaffen sorteres sentralt og selges gjennom Coffee Board of Kenya, som arrangerer auksjoner en gang i uken.

Kvalitetsklassifisering av kaffe fra Kenya

I smakslaboratoriet testes all kaffe som selges på auksjonen, og her har oppkjøperne anledning til å prøvesmake før de byr. Kenyas «auksjonssystem» har bidratt til fokus på kvalitet og dermed høyere priser enn gjennomsnittet på verdensmarkedet. Selv om kaffe fra Kenya generelt har en svært høy kvalitet, opereres det med en rekke ulike kvalitetsklassifiseringer.

Kaffeproduksjonen er betydelig for landets økonomi, og en rekke reguleringer er innført for å stimulere til produksjon av kaffe av høy kvalitet. Blant annet er skattesystemet ansett for å være godt tilpasset kaffebøndenes behov, for eksempel gjennom incentiver for nydyrking og god planterøkt.

Arabica-hybriden Ruiru 11, som ble innført rundt 1990, har fått bred utbredelse. Den er hardfør og godt tilpasset klimaet, og har ført til en betydelig reduksjon i bruk av plantevernmidler.

Relaterte artikler