Ruiru 11 er en spennende kaffevariant fra Kenya

Men har den en fremtid?

Modne kaffebær på en Ruiru 11-kaffeplante Foto: Colourbox.com

To av de mest populære kaffevariantene som dyrkes i Kenya er per dags dato SL28 og SL34. Dessverre tåler disse kaffevariantene klimaendringene dårlig, og er utsatt for både skadedyr og plantesykdommer. Som en del av arbeidet for å sikre kaffens fremtid har kenyanske kaffebønder begynt å dyrke nye, mer motstandsdyktige kaffevarianter. En av disse er Ruiru 11.

Ruiru 11 er en F1-hybrid. F1-hybrider er kaffehybrider som er fremstilt i laboratorier ved å krysse ulike kaffearter. Målet er å avle frem nye kultivarer som både er mer produktive og mer motstandsdyktige mot klimaendringer, skadedyr og plantesykdommer.

Avlet frem for motstandsdyktighet

I 1968 ble Kenya rammet av en epidemi med kaffebærsykdom (Coffee Berry Disease), som ødela halvparten av landets kaffeproduksjon det året. Som en respons på dette begynte en kaffestasjon i byen Ruiru, omtrent 30 km nordøst for Nairobi, å avle frem mer motstandsdyktige kaffehybrider. Dette arbeidet begynte allerede på 70-tallet, og en av hybridene de avlet frem var nettopp Ruiru 11. Den ble først introdusert for kenyanske kaffebønder i 1985.

Ruiru 11 er en dverghybrid med genetisk materiale fra mange forskjellige kaffevarianter, inkludert Catimor, K7, SL28, N39 og Sudan Rume. Disse variantene ble alle valgt fordi de er motstandsdyktige mot både kaffebærsykdom og kafferust (Coffee Leaf Rust). Ruiru 11 har samtidig blitt kjent for å ha høy produktivitet og å gi kaffe av svært høy kvalitet.

En kaffeplantasje med mange Ruiru 11-kaffetrær

Foto: Colourbox.com

Fordeler med Ruiru 11

I tillegg til plantens motstandsdyktighet har Ruiru 11 flere fordeler sammenlignet med andre kaffevarianter. For det første er den rasktvoksende; mens den første avlingen hos andre varianter kan la seg vente på i så mye som fem år, kommer den første avlingen til Ruiru 11 etter to år.

Kaffehybriden er i tillegg liten og kompakt, noe som betyr at man kan dyrke dem tettere hverandre og på et mindre område. Under optimale forhold kan man faktisk dyrke opptil 3000 kaffetrær per hektar, noe som gir et høyt volum av kaffebær. At trærne kan dyrkes både i lavlandet og i høylandet er også en stor fordel.

Ruiru 11 har i tillegg mindre behov for både plantevernmidler og gjødsel enn de andre populære kaffevariantene i Kenya. For kaffebøndene er det derfor vanligvis rimeligere å dyrke Ruiru 11 enn SL-varianter.

Alle disse fordelene har ført til en kraftig økning i etterspørselen etter denne kaffehybriden. Tilbudet klarer imidlertid ikke å møte etterspørselen; alle frøene må komme fra Coffee Research Foundation i Kenya, men ettersom de ikke prioriterer denne kaffevarianten, er det vanskelig for kaffebønder å få tak i frø til dyrking.

Ulemper med Ruiru 11

Selv om det er helt klare fordeler med Ruiru 11, er enkelte kenyanske kaffebønder bekymret for at kaffehybridens kvalitet ikke er på lik linje med SL-variantene. Dette er noe som potensielt kan føre til lavere priser. Likevel mener mange kaffebønder at det er svært få forbrukere som vil klare å smake forskjell på Ruiru 11 og SL-variantene – spesielt med tanke på at Ruiru 11 fortsatt er en ung variant, og at den sensoriske profilen ikke er fullstendig utforsket ennå.

Den største utfordringen med Ruiru 11 er nok at den er mottagelig for visse plantesykdommer – til tross for at det var nettopp dette den ble avlet frem for å være motstandsdyktig mot. Siden Ruiru 11 ofte plantes sammen med andre kaffevarianter, kan sykdommer raskt spre seg mellom de ulike plantene. Ifølge agronomer er dette på grunn av at det genetiske materialet som ble valgt ut ikke hadde høy nok standard; i teorien skulle Ruiru 11 nemlig vært motstandsdyktig. Fordelen med Ruiru 11 sammenlignet med andre varianter er imidlertid at effekten av sykdommene som oftest ikke er truende.

En annen ulempe er at Ruiru 11 er følsom for tørke. Dette er fordi den høye produktiviteten gjør at trærne trenger ekstra mye vann. Med tanke på det økende antallet tørkeperioder i Kenya er dette et problem. Kaffebønder som planter Ruiru 11 må derfor ha en alternativ vannkilde for perioder med lite nedbør.

Likevel er det ingen tvil om at Ruiru 11 er en populær kaffevariant i Kenya, og den vil nok fortsette å være en fremtredende variant i kenyansk kaffeproduksjon. For mange av landets bønder veier nemlig fordelene opp for ulempene.

Kilder: worldcoffeeresearch.org, perfectdailygrind.com

Relaterte artikler