Hvordan går det med F1-kaffehybridene?

Etter fem år med utprøving er resultatene klare.

En person plukker modne kaffebær fra et kaffetre F1-kaffehybridene bringer med seg gode nyheter. Foto: Colourbox.com

60 prosent av verdens kaffearter står i fare for å bli utryddet. Samtidig vil 60 prosent av det arealet vi i dag bruker til kaffedyrking bli påvirket av global oppvarming innen 2050. Dette kan ha store konsekvenser for alle kaffedrikkere.

Kaffegenetikk kan imidlertid være løsningen på denne utfordringen. Vi har tidligere skrevet om F1-kaffehybrider. Dette er kaffevarianter som er avlet frem for å smake like godt som Coffea arabica, men som samtidig er mer produktive og mer motstandsdyktige mot sykdommer, skadedyr og klimaendringer.

Sunnere og mer produktive

Forskere begynte å avle frem F1-kaffehybrider ved å krysse ulike kaffesorter for å få frem helt spesifikke egenskaper. Hybridene har vist seg å være både sunnere og mer motstandsdyktige enn de kaffevariantene som oppstår i naturen, og de har en bredere genetisk variasjon. Disse faktorene gjør at F1-hybridene i større grad vil kunne overleve under ugunstige klimaforhold.

Det ble utviklet rundt 100 ulike hybrider, og 20 av disse ble plukket ut til å reproduseres via bioteknologi. Deretter ble det utført feltforskning i 6–7 år for å finne de hybridene som var mest produktive, mest motstandsdyktige mot klimaendringer, sykdommer og skadedyr, og som samtidig ga kaffe av høy kvalitet. Fem av disse 20 hybridene møtte kriteriene, og ble introdusert til utvalgte kaffebønder i ulike land til dyrking i agroskogbrukssystemer.

Mange modne kaffebær henger på kaffetrær

Hybridene er både motstandsdyktige, produktive og gir god kaffe. Foto: Colourbox.com

Statusen til F1-kaffehybridene

Forskerne bak prosjektet har undersøkt statusen til fire F1-kaffehybrider: Starmaya, CentroAmericano, Evaluna og Mundo Maya. De har blant annet undersøkt tilpasningsmekanismene til de nye variantene, for å undersøke hvordan de takler ulike stressfaktorer, slik som høye temperaturer, skygge, tørke og lite næring. Kaffehybridene ble testet i klimakamre i drivhus i Danmark, Frankrike og Portugal, samt på mer enn 100 gårder i Costa Rica, Nicaragua, Vietnam og Kamerun.

Resultatene fra utprøvingene viser at F1-hybridene er mellom 10 og 20 prosent mer produktive enn tradisjonelle kaffearter. Samtidig har de en høyere grad av motstandsdyktighet mot både sykdommer og skadedyr, noe som gjør at kaffebøndene har kunnet redusere bruken av plantevernmidler med mellom 15 og 20 prosent. Forskerne bak prosjektet spår at dersom F1-hybridene rulles ut raskt, kan arealet det dyrkes kaffe på i agroskogbrukssystemer økes med opptil 40 prosent i løpet av de neste 10 årene.

Noe av det aller beste med F1-kaffehybridene er imidlertid smaken på kaffen. Ikke bare smaker den godt, men den smaker faktisk bedre enn enkelte klassiske kaffevarianter. Kort sagt er F1-kaffehybridene så langt en suksess på alle områder, og det neste steget er derfor å introdusere flere F1-hybrider til markedet.

Kilder: cirad.fr, dailycoffeenews.com, gcrmag.com

Relaterte artikler