Finske forskere har klart å lage labdyrket kaffe

Hvordan – og hvorfor?

Nærbilde av et mikroskop på et laboratorium. Er du klar for å drikke labdyrket kaffe? Foto: Colourbox.com

På grunn av global oppvarming blir det stadig mer utfordrende å dyrke kaffe. Det er derfor svært spennende at finske forskere nå har klart å produsere labdyrket kaffe. Kan dette bli fremtidens kaffe?

Forskere ved Finlands tekniske forskningssenter (VTT) har med suksess klart å produsere kaffeceller i en bioreaktor, gjennom såkalt «cellulært landbruk». Dette er en innovasjon som kan bidra til å gjøre kaffeindustrien med bærekraftig.

Hvorfor labdyrket kaffe?

Idéen om å bruke bioteknologi fremfor tradisjonelt landbruk er ikke ny, og første gang tanken om labdyrket kaffe dukket opp i vitenskapelig litteratur var i 1974. Dette er imidlertid første gang produksjon av labdyrket kaffe har blitt gjennomført.

Hvert eneste år produseres det omtrent 10 milliarder kg kaffe, og på verdensbasis drikkes det omtrent 600 milliarder kopper kaffe årlig. Med økende etterspørsel og mange bærekrafts-utfordringer knyttet til tradisjonell kaffedyrking, er det et behov for å finne alternative måter å produsere kaffe på. Tanken bak labdyrket kaffe er å finne en bærekraftig og miljøvennlig produksjonsmetode som ikke er avhengig av ordinære landbrukspraksiser.

Noen av fordelene med labdyrket kaffe er for eksempel at denne produksjonsmetoden krever mindre vann, mindre energi og har lavere karbonutslipp. I tillegg vil det kreve mindre transport, ettersom kaffen kan produseres lokalt. Labkaffen er heller ikke sesongavhengig, og krever ikke bruk av plantevernmidler eller pesticider.

Bilde av mange unge kaffetrær med grønne, friske kaffeblader

Prosessen begynner med at det hentes cellekultur fra en kaffeplante, for eksempel fra bladene. Foto: Colourbox.com

Hvordan produseres labdyrket kaffe?

Prosessen starter med at det hentes cellekulturer fra ekte kaffeplanter, for eksempel fra et kaffeblad. Deretter forplantes cellene, og de formerer seg før de blir overført til en bioreaktor. I bioreaktoren genereres det mer biomasse – altså kaffemateriale. De labdyrkede cellene blir analysert før de høstes og tørkes. Det tørkede pulveret går deretter gjennom en brenneprosess, mye på samme måte som vanlige kaffebønner, og kan både lysbrennes og mørkbrennes.

Den labdyrkede kaffen gjennomgikk en smakstest og en analytisk undersøkelse. De første resultatene var svært lovende – tilbakemeldingen var at både smaks- og aromaprofilen til labkaffen minnet om vanlig kaffe, men at det også var rom for forbedring. Dette gir et godt grunnlag for videre arbeid, og forskergruppen har store forhåpninger om at labdyrket kaffe kan produseres kommersielt i løpet av fire år. Det eneste spørsmålet som gjenstår da, er hvorvidt vi som forbrukere er klare for å drikke labdyrket kaffe. Er du?

Se video om den labdyrkede kaffen på YouTube.com.

Kilder: dailycoffeenews.com, foodingredientsfirst.com, newatlas.com, foodnavigator.com

Relaterte artikler