Mindre tilgang og økt etterspørsel gir høyere kaffepriser

Tropiske stormer, lite nedbør og høye temperaturer påvirker kaffeproduksjonen.

En person holder kaffebønner i hendene sine. Prisveksten skyldes blant annet at vi har mindre tilgang til kaffe fra store produsentland. Foto: Colourbox.com

I februar var kaffeprisen på sitt høyeste siden oktober 2017. Årsaken til høyere kaffepriser er blant annet at det er mindre tilgang på kaffe fra store produsentland, samt forventningen om nedgang i produksjonen de kommende månedene. Det er først og fremst klimatiske utfordringer som høye temperaturer og lite nedbør, spesielt i Brasil, som bidrar til at markedet forventer lavere produksjonsvolumer.

Det er også verdt å merke seg at International Coffee Organization (ICO) mener at en økende vaksineoptimisme bidrar til en generell økning i råvareprisene og dermed høyere kaffepriser. I tillegg antas det at en begrenset containerkapasitet bidrar til økte transportkostnader.

Forventer økning i produksjon

I produksjonsåret 2020–21 forventes at den globale produksjonen av kaffe vil øke med 1,9 % til ca. 172 millioner sekker. Dette vil gi et produksjonsoverskudd i denne perioden på noe over 5 millioner sekker. Forklaringen på det er den reduserte etterspørselen i serveringsmarkedet som følge av sosial nedstengning i store deler av verden. Paradoksalt nok har dette ikke gitt seg utslag i lavere priser, antakelig fordi det forventes at etterspørselen etter denne råvaren vil øke utover i 2021.

Ser vi på produksjonsutviklingen fra oktober 2020 til og med januar 2021, viser den en økning på 3,7 % i forhold til samme periode året før. Det totale produksjonsvolumet utgjorde 41,8 millioner sekker. Sør-Amerika hadde en betydelig økning i dette tidsrommet, og eksporterte 23,2 millioner sekker.

Verdens andre kaffeproduserende regioner hadde imidlertid en nedgang både i produksjon og eksport i denne perioden. For Afrika utgjorde nedgangen i eksporten 13 %. Mellom-Amerika og Mexico hadde en enda større prosentvis nedgang, hovedsakelig forårsaket av tropiske stormer som orkanene Iota and Eta.

Relaterte artikler