Redusert kaffeeksport fra Vietnam øker kaffeprisene

Nedstenginger har begrenset det globale kaffetilbudet.

Et stort skip med mange containere ligger i havnen Oversjøiske forsendelser har blitt forsinket grunnet koronapandemien. Foto: Colourbox.com

Vietnam er verdens neststørste kaffeproduserende land, kun slått av Brasil. I høst hadde Vietnam det høyeste smittetallet siden pandemien begynte, og på grunn av restriksjoner og nedstenginger har landets kaffeeksport sunket.

Covid-nedstengingen i Vietnam har begrenset det globale kaffetilbudet. Ho Chi Minh-byen er landets eksportknutepunkt, og de fikk i høst en stor lockdown. Dette har påvirket oversjøiske forsendelser for blant annet kaffe. Fra august til juli falt Vietnams kaffeeksport med 8,7 prosent, og den har falt enda mer etter nedstengingen. På grunn av dette vil kaffeprisene mest sannsynlig holde seg høye i lang tid fremover.

Et sammensatt problem

Dessverre er det ikke bare Vietnam som opplever problemer med produksjon og eksport av kaffe. Brasil har hatt lavere kaffeproduksjon enn vanlig på grunn av ekstrem tørke og frostperioder som har skadet avlingene, mens Colombia har problemer med både ekstremvær og mye koronasmitte. Dette gir en midlertidig mangel på arbeidskraft, noe som igjen forverrer problemet. Samtidig øker etterspørselen i takt med at kaffebarer over hele Europa og USA igjen får lov til å åpne og selge kaffe.

Til sammen har dette gjort at kaffeprisene har steget til værs – så langt i år har prisen for arabica steget med 45,8 prosent, mens robusta har steget med 52,5 prosent. Siden Vietnam sliter med å holde smitten under kontroll, og kun 5,7 prosent av Vietnams befolkning er vaksinert, ser det ikke ut til at prisen vil synke til mer normale nivåer før i 2022–2023. Forbrukerne må derfor belage seg på å betale mer for kaffen sin i tiden fremover.

Kilde: cnbc.com

Relaterte artikler