Kan korona gi global kaffemangel?

Det er tid for innhøsting i noen av verdens største kaffeproduserende land, men arbeidskraften er svekket.

En tom kaffekopp. Hvis Brasil og Colombia ikke får mer arbeidskraft enn de har tilgjengelig nå, vil deler av innhøstingen ikke la seg gjennomføre. Foto: Colourbox.com

Verdens kaffelager er allerede det laveste på to år. Samtidig øker etterspørselen etter kaffe i USA og Europa. 

Prisen på kaffe har falt mye over flere år, og dette har gjort det lite lønnsomt å være kaffeprodusent. På grunn av koronakrisen kan det bli vanskelig å få tak i nok arbeidskraft under innhøstingen av kaffebønner i Sør-Amerika, ifølge SVT. Konsekvensen kan bli kaffemangel. 

Et annet usikkerhetsmoment er om transporten av kaffe til Europa kan gjennomføres som normalt. Situasjonen har allerede ført til at prisen på Arabica-bønner skal ha steget med 20 prosent siden februar. En svak krone gjør det enda dyrere å kjøpe inn kaffe.

Kaffetørst hjemmetilværelse

Samtidig har etterspørselen etter kaffe økt under koronakrisen. Vi drikker mindre kaffe på jobb, kaffebarer og restauranter, men interessen for kaffe har ikke forsvunnet – snarere tvert imot. Mange benytter hjemmetilværelsen til å lage mer kaffe enn de ellers gjør.

Kaffemangel fra Brasil og Colombia

Verdens største kaffeproduserende land er Brasil. Det er herfra Norge importerer storparten av kaffen sin fra; nesten 40 prosent i 2018. Vi importerer nest mest fra Colombia, som er verdens tredje største kaffeproduserende land.

Det er angivelig en veldig et veldig godt år for kaffebærene i år, men for at det skal bli kaffe av dem, er verden avhengig av arbeidere som kan plukke bærene. Innhøsting er et tidkrevende håndarbeid.

Innhøstingen i Brasil og Colombia vil bli avgjørende for verdens kaffelager. I mai er det høstetid i Brasil. I Colombia har innhøstingsesongen allerede startet. Samtidig er landet i stor grad nedstengt. Hvis de ikke får mer arbeidskraft enn de har tilgjengelig nå, vil deler av innhøstingen ikke la seg gjennomføre, ifølge Emma Frödå, landbrukssjef i Danske Bank.

Relaterte artikler