Selektiv innhøsting viktig for kaffekvaliteten

En av utfordringene med innhøstingen av kaffebær er at bærene ikke modnes samtidig.

En hånd plukker kaffebær fra en gren. Foto: Colourbox.com

En og samme gren på en kaffebusk kan bære både røde modne bær, grønne umodne bær og sorte tørre bær.

Fargen på bærene sier noe om hvilken smak kaffen vil få. Den best kvaliteten får man dersom man har en selektiv innhøsting og kun benytter seg av de røde, modne bærene.

Fargen kan smakes

Kaffe som kommer fra røde, modne bær har en naturlig frukt- og blomsteraktig lukt som i mange tilfeller også kan fornemmes i kaffe tilberedt av disse bærene. Kaffebønner fra grønne, umodne bær kan derimot smake gressaktig og snerpete. Det har derfor stor betydning for kaffens kvalitet at det bare høstes røde, modne bær. Dette er imidlertid svært tidkrevende.

Tidspunktet for innhøsting

Det er imidlertid svært arbeidsintensivt å drive med selektiv innhøsting. Det er gjerne i områder med små kaffeplantasjer hvor arbeidskraften er billig at man har en større grad av selektiv innhøsting over en lengre tidsperiode. I regioner hvor arbeidskraften er dyrere, blir kaffebønnene gjerne høstet over et kortere tidsrom hvor de modne og umodne bærene høstes om hverandre. Dette vil resultere i en kaffe som ikke smaker like godt som den kunne ha gjort.

Verktøy som skiller modne fra umodne

Riktignok finnes det sorteringsmetoder som sørger for å fjerne en stor andel av de umodne bærene, men det er bare selektiv håndplukking som sikrer den beste sorteringen. Andre sorteringsmetoder er nemlig ikke like flinke som det mennesker er.

Det er også utviklet noen maskiner som rister plantens stamme varsomt. På denne maten vil de modne bærene falle av, mens de umodne bærende forblir på kaffegrenen. Slik sørger man for at man kun får de røde, modne bærene. Maskinene brukes primært i land som har et relativt høyt kostnadsnivå, for eksempel Brasil og Hawaii. Små, fattige kaffeplantasjer har imidlertid ikke råd til å kjøpe slike maskiner.

Relaterte artikler