Klimaendringer: – Vi må gjøre mer for å hjelpe kaffebøndene

Klimaendringenes konsekvenser for kaffe var temaet på en konferanse i regi av Fairtrtade Norge.

Fra venstre utviklingsminister Dag-Inge Ulstein,  leder i utviklingsfonnet Jan Thomas Odegard, Fairtrade bonde  Josefa Cardona fra Guatamala og direktør i Joh.Johannson kaffe, Espen Gjerde. Josefa er Maya kvinne, og leder av et lokalt kaffekoperativ. Fra venstre utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, leder i utviklingsfonndet Jan Thomas Odegard, Fairtrade-bonde  Josefa Cardona fra Guatemala og direktør i Joh. Johannson kaffe Espen Gjerde. Foto: Ole Wiggo Lian.

Hege Skarrud fra Spire ledet paneldebatten som ble arrangert på Kulturhuset. Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein innledet med å si at flere må gjøre mer for å hjelpe kaffebøndene.

– 50 prosent av arealene det i dag dyrkes kaffe på, er truet av klimaendringer. Dette skaper store utfordringer. Én ting er at dette er en trussel mot vår daglige kaffe. Noe annet, og langt mer alvorlig, er at dette truer selve livsgrunnlaget til millioner av mennesker.

Økonomiske ringvirkninger grunnet klimaendringer

En av dem som daglig må forholde seg til disse utfordringene er kaffebonden Josefa Cardona fra Guatemala. Hun uttrykte stor bekymring for hvordan verdens klimaendringer bidrar til å redusere kaffeavlingene. Det påvirker igjen inntektsgrunnlaget for kaffebøndene.

– Veldig mange lokalsamfunn er avhengige av de inntektene som kaffeproduksjonen gir. De økonomiske ringvirkningene av skadene som klimaendringene påfører oss, er meget store. Derfor er det nå viktig med en handlingsplan som kan hjelpe oss til å ta i bruk nye metoder og teknikker som kan bidra til å sikre en kaffeproduksjon også i fremtiden, mente Josefa. – Klimaendringene fører både til plantesykdommer og at kaffen modnes for raskt.

Nye plantesorter

Leder i utviklingsfondet, Jan Thomas Odegard, mente at en av måtene å løse disse utfordringene på, er å dyrke frem plantesorter som tåler klimaendringene bedre. Dette koster naturlig nok penger. Både Odegard og direktør i Joh. Kaffe, Espen Gjerde, understreket at både staten og private aktører her må bidra med støtte.

Staten er en stor innkjøper, og utviklingsminister Dag-Inge Ulstein fikk tilbakemeldinger på at staten må vektlegge bærekraftig produksjon sterkere, og legge til rette for Fairtrade-merkede produkter.

Relaterte artikler