Høy kvalitet sikrer bedre levekår for kaffebønder

Hvert eneste kaffeproduserende land har egne kvalitetsstandarder som klassifiserer produksjonen.

Ørkenlandskap med en bosetning Foto: Colourbox.com

Man regner med at ca. 20 prosent av kaffebønnene holder høyeste kvalitet. I denne klassifiseringen vurderes blant annet farge, hardhet og bønnestørrelse.

Resten av produksjonen blir også omsatt, men til en lavere priser. Ofte er det slik at de dårligste kvalitetene brukes til innenlandsk konsum, mens de beste kvalitetene eksporteres.

Norge importerer kun de aller beste kaffebønnene. Kaffen vår er derfor av særdeles høy kvalitet, og dermed med på å bidra til bedre levekår for kaffebønder.

Kvalitetskaffe til det norske markedet

Det er et krevende og møysommelig arbeid som må til for å få frem de beste kvalitetene. De aller fleste norske kaffeprodusentene verdsetter dette, og Norge er internasjonalt en svært stor aktør i handelen med verdens beste kafferåvarer. Dette er viktig både for å kunne tilby kvalitetskaffe til det norske markedet, men også for å bidra til et bærekraftig landbruk i de kaffeproduserende landene. Norske forbrukeres betalingsvilje for kaffebønner av høy kvalitet er derfor med på å sikre bedre levekår for kaffebønder i den tredje verden.

Hva kan du gjøre for å sikre bedre levekår for kaffebønder?

Dersom du er opptatt av å kjøpe kaffe som støtter arbeidet for å bedre levekåret til kaffebøndene, finnes det flere merkeordninger du kan se etter når du er på butikken. Disse jobber alle for bedre levekår for kaffebønder.

Fairtrade tilfredsstiller for eksempel internasjonale standarder for rettferdig handel med jordbruksprodukter fra fattige land. Dette gir deg som forbruker muligheten til å bidra til fattigdomsbekjempelse.

Rainforest Alliance Certified er merkeordningen til Rainforest Alliance. Denne organisasjonen jobber for å bevare biologisk mangfold og bærekraftig livsgrunnlag, blant annet ved å kombinere landbruksmetoder, forretningspraksis og forbrukeratferd.

UTZ Certified er en internasjonal merkeordning for blant annet kaffe, te og kakao. Ordningen støtter opp om bærekraftig og rettferdig handel. Produktene i denne ordningen må oppfylle bestemte krav både til bærekraftig produksjon og sosiale standarder for bøndene og deres ansatte, slik som lønns- og arbeidsvilkår.

Relaterte artikler