Det blir dyrere å transportere kaffe – dette er grunnen

Containermangel, redusert fraktkapasitet, forsinkelser, budkriger …

Flybilde av et fraktskip med mange containere i ulike farger Hvorfor har fraktkostnadene skutt i været? Foto: Colourbox.com

Så mye som 90 prosent av alle internasjonale handelsvarer transporteres via sjøveien på ett eller annet tidspunkt. Omtrent halvparten av disse varene transporteres i containere på svære lasteskip. En av varene som transporteres på denne måten er nettopp kaffe.

Helt siden begynnelsen av 2021 har det imidlertid vært mangel på containere. Dette fører både til forsinkede forsendelser, og at fraktprisen stiger på grunn av en stadig økende konkurranse om containerplassene. Så hvordan påvirker dette kaffesektoren?

Kjernen i problemet

Da alt stengte ned i begynnelsen av pandemien, var det ikke lenger behov for transport av varer i samme grad som tidligere. Siden folk holdt seg hjemme og bedrifter holdt stengt, ble det bestilt færre varer. I takt med dette ble også den globale fraktkapasiteten redusert.

Da vaksinen kom og vi fikk mer normale tilstander, begynte tilbud og etterspørsel igjen å øke. Problemet var da at bedriftenes varebeholdninger var tomme. For å bygge opp lagernivåene igjen, måtte de bestille større kvanta enn vanlig.

Fraktkapasiteten var imidlertid fortsatt redusert, og det ble derfor konkurranse om containerplassene på lasteskipene. Dette førte til store forsinkelser, som igjen førte til enda større etterspørsel og enda mer konkurranse.

Mange tomme containere står på stabler oppå hverandre

Containermangel er en stor del av hvorfor prisen for transport har økt. Foto: Colourbox.com

Containermangel og forsinkelser

I slutten av mars 2021 havnet frakteskipet Ever Given på tvers av Suez-kanalen, hvor det stod fast i en ukes tid. Skipet fraktet over 18 300 containere, og selv om situasjonen ble opphavet til mange morsomme «boat stuck»-memes som gjorde hverdagen litt bedre, hadde det store negative konsekvenser. 12 prosent av verdens handel går langs Suez-kanalen hver eneste dag, og resultatet ble at 369 andre skip også ble forsinket.

Samtidig ble det forsinkelser andre steder. For eksempel har en rekke havner verden over vært nødt til å stenge på grunn av pandemien og kravet om sosial distansering. Dette har skapt forsinkelser i både lossing og lasting. Skipene må vente lenge på å få losset, og det kan ta så mye som to uker ekstra å få transportert varene ut av havnen.

Hvordan påvirker dette kaffeindustrien?

Dette har skapt lange ventetider – i Brasil har for eksempel ventetiden på containere økt fra én uke til seks uker. Samtidig har fraktprisen økt kraftig. Mens containerprisen noen steder har doblet seg, har den andre steder mer enn femdoblet seg. Fraktselskapene benytter seg nemlig av containermangelen til å skru opp prisene, og prioriterer de forsendelsene de tjener mest på. Resultatet er at det blir budkrig om containerne.

Det er heller ikke slik at man nødvendigvis får containerne man har betalt for. Dersom noen byr en høyere sum for din container – ja, da havner du lenger bak i køen. Dette gjør at det blir mye forsinkelser, som igjen kan hindre kaffeprodusentene fra å få sendt av gårde kaffen sin.

Grønne kaffebønner renner ut av en sekk.

Kaffe er ferskvare. Foto: Colourbox.com

Kaffeimportører verden over blir direkte påvirket av den økende prisen for transport. Samtidig beveger denne prisøkningen seg langs forsyningskjeden, og også forbrukerne må forvente å måtte betale mer for kaffen sin dersom disse logistikkproblemene vedvarer.

Dessverre er fraktproblemene forventet å fortsette gjennom hele 2022, og en av de langsiktige konsekvensene vil kunne være at kaffens kvalitet blir påvirket. Kaffe bør helst være så fersk som mulig, og jo lenger tid det tar å få kaffen transportert, jo vanskeligere vil det være å opprettholde kvaliteten. Resultatet kan derfor bli både dyrere og dårligere kaffe.

Kilde: perfectdailygrind.com, dn.no

Relaterte artikler