#trusler

Et par bier suger nektar fra tistler
Kaffetrær trenger mer skog og flere bier

Avlingsutbyttet øker når kaffe dyrkes i nærheten av skoger.

Et mikroskop på et laboratorium
Visnesyke: 70 år gammel sopp er vekket til live

Forskere ønsker å kunne forhindre nye utbrudd av sykdommen.

Mange små sopper vokser opp fra bakken.
Soppspisende sopp kan motvirke kafferust

Kafferust er en stor trussel mot kaffeplantasjer. Nå er det undersøkt om en hyperparasittisk sopp kan motvirke rusten.

En snegle som går bortover bakken
Snegle kan være med på å bekjempe kafferust

Ny forskning viser at denne lille skapningen kan hjelpe kaffeproduksjonen.

En hånd undersøker kaffebær på en kaffeplante for å se om den har noen plantesykdommer.
Disse plantesykdommene truer kaffeproduksjonen

Kaffeproduksjon blir påvirket av blant annet klimaendringer og plantesykdommer.

En bie på vei mot en blomst.
Verdensdagen for bier: Kaffeplanten trenger også bier

Med en egen verdensdag for bier advarer FN mot biedød.

Mange bier flyr i luften.
Biedød er dramatisk for kaffeproduksjonen

Kaffeprodusenter blir rammet ekstra hardt av klimaendringene på grunn av biedød.

Et blad med rustflekker
Kafferust – en alvorlig trussel

Plantesykdommen rust er godt kjent av hage-entusiaster.