#trusler

Mange små sopper vokser opp fra bakken.
2 minutter Soppspisende sopp kan motvirke kafferust

Kafferust er en stor trussel mot kaffeplantasjer. Nå er det undersøkt om en hyperparasittisk sopp kan motvirke rusten.

En snegle som går bortover bakken
2 minutter Snegle kan være med på å bekjempe kafferust

Ny forskning viser at denne lille skapningen kan hjelpe kaffeproduksjonen.

En hånd undersøker kaffebær på en kaffeplante for å se om den har noen plantesykdommer.
2 minutter Disse plantesykdommene truer kaffeproduksjonen

Kaffeproduksjon blir påvirket av blant annet klimaendringer og plantesykdommer.

En bie på vei mot en blomst.
2 minutter Verdensdagen for bier: Kaffeplanten trenger også bier

Med en egen verdensdag for bier advarer FN mot biedød.

Mange bier flyr i luften.
2 minutter Biedød er dramatisk for kaffeproduksjonen

Kaffeprodusenter blir rammet ekstra hardt av klimaendringene på grunn av biedød.

Et blad med rustflekker
2 minutter Kafferust – en alvorlig trussel

Plantesykdommen rust er godt kjent av hage-entusiaster.

Et blad som er insektsspist
< 1 minutt Borebille truer kaffeproduksjonen i Øst- og Sentral-Afrika

En liten borebille har i løpet av kort tid blitt en alvorlig trussel for kaffeprodusentene.