#trusler

En bie på vei mot en blomst.
< 1 minutt Kaffeplanten trenger også bier

Med en egen verdensdag for bier advarer FN mot biedød.

Mange bier flyr i luften.
2 minutter Biedød er dramatisk for kaffeproduksjonen

Kaffeprodusenter blir rammet ekstra hardt av klimaendringene på grunn av biedød.

Et blad med rustflekker
< 1 minutt Kafferust – en alvorlig trussel

Plantesykdommen rust er godt kjent av hage-entusiaster.

Et blad som er insektsspist
< 1 minutt Borebille truer kaffeproduksjonen i Øst- og Sentral-Afrika

En liten borebille har i løpet av kort tid blitt en alvorlig trussel for kaffeprodusentene.