Kaffetrær trenger mer skog og flere bier

Avlingsutbyttet øker når kaffe dyrkes i nærheten av skoger.

Et par bier suger nektar fra tistler Bier er vesentlige for høy kaffeproduksjon. Foto: Colourbox.com

Den globale kaffeproduksjonen er truet av klimaendringene. Høyere temperaturer og mer ekstreme tørkeperioder ødelegger avlinger og gjør at produksjonen blir lavere. Også biene som pollinerer kaffetrærne er truet av klimaendringene.

En ny studie viser imidlertid at dersom man opprettholder sunne skoger i nærheten av kaffetrær, kan dette bidra til å sikre kaffeproduksjonen. Mer skog vil nemlig gi flere bier, og dermed også et høyere avlingsutbytte.

Bier er viktig for kaffeproduksjonen

Siden Coffea arabica er selvpollinerende, trodde man lenge at bier ikke var nødvendig for å dyrke kaffe. I nyere tid har man imidlertid sett at bier øker produksjonen kraftig ved å gi kaffeplantene en boost. Dersom antallet bier og biearter som finnes på en kaffefarm øker, vil også avlingsutbyttet øke.

I den nye studien ble det undersøkt hvilken påvirkning global oppvarming har på kaffeproduksjon i Latin-Amerika. Ifølge studien vil dagens egnede områder for kaffedyrking reduseres med mellom 73 og 88 prosent dersom verden opplever moderat til høy oppvarming, mens 30 prosent av fremtidens egnede områder vil være steder som det i dag ikke dyrkes kaffe på. Totalt sett vil det imidlertid bli færre områder som er egnet for kaffedyrking, og så mye som 50 prosent av disse områdene vil kunne få både redusert egnethet og redusert biepopulasjon.

Sunne skoger kan være avgjørende

I studien ble det oppdaget at de områdene som er best egnet for kaffedyrking er i nærheten av skoger. For at kaffetrær skal kunne tiltrekke seg bier når de er i blomst, behøver de nemlig at det er biepopulasjoner i nærheten året rundt. Én måte å øke avlingsutbyttet på er derfor å dyrke kaffe i nærheten av skoger, slik at biene kan hekke i trærne i skogen og dermed overleve i området hele året.

Dette er et godt argument for å opprettholde skoger, og kombinere skog og jordbruk i større grad enn det som gjøres i dag. Ikke bare bør man preservere de nåværende skogene, men også gjenopprette tidligere skogflekker for å redusere fremtidige påvirkninger av global oppvarming. Det er imidlertid nødvendig med mer forskning på området for å finne ut nøyaktig hvordan klimaendringene påvirker biepopulasjoner og avlingsutbytter.

Kilde: dailycoffeenews.com, pnas.ord

Relaterte artikler