En guide til økologisk kaffe

Hvorfor er det så viktig å kjøpe økologisk dyrket kaffe?

Illustrasjon av en kaffebonde som bærer kaffebær i en kurv Hva innebærer det at kaffe er dyrket økologisk? Foto: Colourbox.com

Begrepet «økologisk» har lenge vært forbundet med helse og velvære i mat- og drikkesektoren – både for mennesker og for naturen. Økologisk landbruk er ofte synonymt med miljøvern, dyrevelferd og høyere priser, og økologisk dyrket kaffe er intet unntak.

Ifølge studier er det forbrukere under 55 år som kjøper mest økologiske produkter. Dette er fordi millenniumsgenerasjonen og Gen Z er mer opptatt av sunne, bærekraftige og miljøvennlige produkter, og de forventer at overskuddet de betaler går tilbake til bonden og naturen. Men hva innebærer det egentlig at kaffe er økologisk dyrket? Og hvordan kan man være trygg på at kaffen man kjøper faktisk er økologisk?

Hva er økologisk dyrket kaffe?

Økologisk landbruk handler om å finne en balanse mellom arealbruk og bevaring av naturressurser. Hovedmålet er å forbedre den langsiktige bevaringen av det lokale plante- og dyrelivet. Når det gjøres riktig, skal ikke det lokale økosystemet rundt en gård bli forstyrret av landbruket.

Når det kommer til kaffe, innebærer økologiske dyrkningsteknikker blant annet at kaffen skal dyrkes i skygge, bruk av naturlig gjødsel, miljøvennlig avfallshåndtering og såkalt «intercropping» – altså å dyrke ulike typer avlinger i en slags symbiose. Dette støtter biologisk mangfold, og prioriterer miljøets helse.

Det er flere grunner til at økologisk kaffe skal dyrkes i skygge. Blant annet kan direkte sollys ødelegge mye av næringsstoffene som finnes i jorda, og gjøre jorda uegnet for plantevekst – noe som igjen påvirker kaffetrærne negativt. Skygge fremmer også biologisk mangfold, ettersom det skapes et naturlig habitat for mange fugler og dyr. Siden disse naturlig tar seg av insekter, vil ikke kaffebøndene i like stor grad trenge plantevernmidler.

Bønder som ønsker å drive økologisk oppfordres til å bruke naturlig gjødsel, for eksempel kaffeskall. Korrekt gjødselbruk øker kaffekvaliteten over tid, slik at bøndene på sikt kan kreve høyere pris for kaffen sin. Miljøvennlige dyrkningsteknikker har altså en rekke positive følger for både kaffetrærne og kaffebøndene.

Bilde av en grein på et kaffetre som har modne kaffebær

Det er en krevende prosess å bli sertifisert som økologisk farm. Foto: Colourbox.com

Hvordan bli økologisk sertifisert

Prosessen om å bli sertifisert som en økologisk kaffefarm er imidlertid vanskelig og tidkrevende. Først må kaffebonden søke et lokalt sertifiseringsbyrå, som har spesifikke regler for håndtering av økologiske produkter. Bonden må som oftest fremlegge en detaljert plan for hvordan de planlegger å gjøre gården økologisk.

Det er svært strenge krav som gjelder. Bonden kan for eksempel ikke bruke noen form for genmodifiserte organismer, og de må regelmessig bytte ut hvilke arter som dyrkes sammen med kaffen, for å fremme biologisk mangfold. Dersom kaffegården produserer både økologiske og ikke-økologiske avlinger, må bonden være svært forsiktig med hvordan de ulike avlingene håndteres. Aller helst skal det benyttes separat utstyr for de to ulike avlingstypene, og en eventuell krysskontaminering vil gjøre at gården mister den økologiske sertifiseringen sin.

For små bønder som har liten investeringskapasitet kan det altså være vanskelig å oppnå økologisk status. Prosessen er både komplisert og dyr, og mange kaffebønder trenger derfor hjelp med overgangen til økologisk produksjon. Det er likevel en stor fordel når kaffebønder velger å bli sertifisert. Ikke bare er det bra for miljøet når kaffe dyrkes i balanse med det lokale økosystemet, men det kan også sikre familiens velvære og bidra til den lokale økonomien.

Bilde av det økologiske Ø-merket

Debio-merket garanterer at produktet er økologisk.

Ø-merket

Spesialkaffe handler ikke bare om å produsere god kaffe, men også om å ha en bærekraftig gårdspraksis. Likevel blir ikke spesialkaffe automatisk dyrket økologisk. Derfor finnes det for eksempel spesialkaffe som er dyrket med bruk av både kjemikalier og pesticider.

Det er imidlertid stadig flere kaffebønder som velger å dyrke økologisk, noe som betyr at det også er enklere for forbrukerne å velge miljøvennlig og bærekraftig. Å kjøpe økologisk kaffe bidrar til å sikre kaffens fremtid, noe som blir stadig viktigere.

Dersom du som norsk forbruker ønsker å støtte økologisk kaffeproduksjon, kan du se etter Ø-merket (Debio-merket) i butikkene. Når kaffe har fått denne sertifiseringen, kan du være trygg på at kaffen er økologisk dyrket og at du støtter kaffebønder som har en miljøvennlig og bærekraftig landbrukspraksis. Et eksempel på en økologisk kaffe er Green World.

Kilde: perfectdailygrind.com

Relaterte artikler