Hva er økologisk kaffe?

De siste års fokus på miljø, klima og etikk har økt etterspørselen etter økologiske produkter, ikke minst i Norge.

To hender holder røde kaffebar, hvorfra det vokser en liten grønn kaffeplante. Foto: Colourbox.com

Begrepet økologisk kan ha ulikt meningsinnhold avhengig av sammenhengen. Det er en idé eller en metode for bærekraftig landbruk, samtidig som det er en merkeordning for produkter produsert og godkjent etter et bestemt regelverk.

Når det gjelder arealbruk til økologisk landbruk, er det kaffe som ligger på toppen. Godt over fem prosent av jordbruksarealet er økologisk. Norge importerer en del økologisk kaffe, som vil si at det ikke er brukt kunstgjødsel eller kjemiske/syntetiske sprøytemidler i produksjonen.

Det mange forskjellige typer økologisk kaffe å velge mellom i større norske dagligvarebutikker, spesialbutikker og på nettbutikker. Ønsker du økologisk kaffe, må du se etter Debio-merket, eller Ø-merket som det også kalles.

Ideen om økologisk

Økologisk landbruk er et begrep som er tatt i bruk for å beskrive en landbruksproduksjon der hensynet til miljø, bærekraft og naturens kretsløp veier tyngst. Naturressursene skal utnyttes slik at de imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for å dekke behovene til kommende generasjoner.

I økologisk landbruk forsøker man å tilpasse seg naturen og følge dens eget kretsløp. Det er blant annet forbud mot kunstgjødsel og kjemiske/syntetiske sprøytemidler. Gjenbruk av lokale fornybare ressurser er et annet viktig prinsipp i økologisk produksjon. Noen av de miljømessige fordelene knyttet til økologisk dyrking er således resirkulering, kompostering og sunn jord.

Økologisk kaffe er ofte noe dyrere enn annen kaffe, ettersom økologisk landbruk krever en større manuell innsats.

Debio-merket

For å kunne markedsføre kaffe som økologisk, må den være Debio-merket med «Ø-merket», som i Norge brukes på både norske og utenlandske økologiske produkter. Denne merkeordningen skal garantere at kaffen er dyrket etter økologiske prinsipper. Alle produkter som er merket økologiske, skal være kontrollert og godkjent etter et bestemt regelverk og er således en offentlig garanti.

Debio-merket

Se etter dette merket om du ønsker økologisk kaffe.

Det økologiske regelverket

Det økologiske regelverket består av regler som kommer i tillegg til de som gjelder for konvensjonell produksjon. Produksjonen skal foregå på en bestemt måte, og regelverket er til dels svært detaljert. Produsentene blir kontrollert minst en gang årlig for å sikre at reglene følges.

Reglene revideres jevnlig, dels på bakgrunn av ny kunnskap og kompetanse, og dels for å etterkomme forventninger og forbrukerkrav. Det er ikke etablert et entydig internasjonalt og/eller europeisk regelverk for å beskrive hva som ligger i et bærekraftig landbruk og samfunn. I Norge er de offentlige reglene stort sett like reglene som gjelder i EU.

Relaterte artikler