Hvorfor velge Fairtrade-kaffe?

Fairtrade gir forbrukere mulighet til å bidra til fattigdomsbekjempelse i store deler av verden.

Kaffebonde med hatt. Fairtrade gir bøndene en høyere og mer stabil inntekt, og dermed en mer forutsigbar hverdag. Foto: ICP

Fairtrade-merket betyr at produktet tilfredsstiller internasjonale standarder for rettferdig handel.  

Fairtrade er verdens største og mest kjente merkeordning for rettferdig handel. Ordningen ble opprettet i 1988 for å verne kaffebønder mot de kraftig svingende internasjonale råvareprisene. Fairtrade-systemet har vært vellykket, og omfatter i dag flere typer jordbruksprodukter.

Norge er blant landene som drikker mest kaffe og spiser mest bananer. Det betyr at vi daglig konsumerer store volumer av produkter som er dyrket av fattige bønder.

Sårbare bønder

Mange kaffebønder lever i fattigdom. Kaffeproduksjon er svært arbeidsintensivt og gir ofte liten økonomisk avkastning. Svingende og uforutsigbare råvarepriser gjør bøndene enda mer sårbare. Fairtrade opererer med en minstepris, uansett hvor lavt prisen måtte falle i markedet. Det gir bøndene en høyere og mer stabil inntekt, og dermed en mer forutsigbar hverdag.

Gjennom de Fairtrade-sertifiserte bondekooperativene har bøndene blitt profesjonelle handelsaktører og dyktige jordbrukere som produserer mer effektivt og tar hensyn til miljøet. Bøndene har investert de økte inntektene i helsetilbud, skoler, utdanning og pensjonssystemer. Alt dette utgjør en stor forskjell for den enkelte bondefamilie, og fører til en positiv utvikling i lokalsamfunnene.

Klimaendringene øker behovet

Et anstendig arbeidsliv og bærekraftig økonomisk vekst er forutsetninger for å få bukt med globale utfordringer som fattigdom, ulikhet, mangel på utdanning, migrasjon og konsekvensene av klimaendringene. Samtidig vet vi at kaffebønder er blant dem som rammes hardest av klimaendringene. Bedre og mer forutsigbar råvarebetaling er en forutsetning for at de skal kunne iverksette tiltak som gjør egen produksjon både mer robust og mer miljøvennlig.

Fairtrade i Norge

I 2018 var det tjue år siden den første Fairtrade-merkede kaffen kom i salg i Norge. Siden den gang har vi nordmenn til sammen drukket over 1 milliard kopper Fairtrade-merket kaffe. Farmer’s Coffee er den mest solgte her til lands.

Over 80 prosent av norske forbrukere kjenner Fairtrade-merket, og stadig flere er opptatt av hvor varene de handler kommer fra, og under hvilke forhold de er produsert.

Relaterte artikler