Hva betyr de ulike merkene på kaffeposen?

Fairtrade, Ø-merket, Rainforest Alliance, UTZ Certified, Cup of Excellence og Norsk Kaffeinformasjon – har du lagt merke til noen av disse?

Som forbruker blir du møtt av en rekke merkeordninger når du skal kjøpe kaffe på butikken.

Her følger en oversikt over de mest brukte merkeordninger som er i bruk for å klassifisere kaffe solgt i Norge.

Fairtrade

Fairtrade-merket betyr at produktet tilfredsstiller internasjonale standarder for rettferdig handel med jordbruksprodukter fra fattige land. Fairtrade er verdens største og mest kjente merkeordning for dette, og gir forbrukere mulighet til å bidra til fattigdomsbekjempelse i store deler av verden.

Beskytter mot svingende råvarepriser

Kaffe merket med Fairtrade-symbolet kommer fra plantasjer og kooperativer som er organisert av selvstendige bønder, og som er sertifisert etter en standard for inntekt, arbeidsforhold og grunnleggende rettigheter, samt miljøvennlig produksjon. Det er sertifiseringsorganisasjonen FLO-CERT som kontrollerer at standarden overholdes.

Norges mest solgte Fairtrade-kaffe

I 2018 var det tjue år siden den første Fairtrade-merkede kaffen kom i salg i Norge. Siden den gang har vi nordmenn til sammen drukket over en milliard kopper Fairtrade-merket kaffe. Farmer’s Coffee er den mest solgte Fairtrade-kaffen her til lands.

Ø-merket

For å kunne markedsføre kaffe som økologisk må både produksjon og produkt være kontrollert og godkjent av organisasjonen Debio. Ø-merket er det offisielle norske økologimerket og gir en garanti for at en vare er økologisk dyrket.

Garanti for økologisk dyrking

Ø-merket er altså det synlige beviset for at kaffen er sertifisert. Når du kjøper kaffe med Ø-merket, kan du som forbruker være sikker på at kaffebønnene er dyrket etter økologiske prinsipper – uten bruk av kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel. Debio fungerer som et bindeledd mellom gårdbruker og forbruker.

De siste års fokus på miljø, klima og etikk har økt etterspørselen etter økologiske produkter.

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance Certified er merkeordningen til den internasjonale non-profit-organisasjonen Rainforest Alliance. Organisasjonen jobber for å bevare biologisk mangfold og bærekraftig livsgrunnlag ved å kombinere landbruksmetoder, forretningspraksis og forbrukeratferd.

Rainforest Alliance-merket indikerer at produksjonen imøtekommer strenge krav til miljøhensyn og sosialt ansvar som kreves av ulike merkeordninger.

UTZ Certified     

UTZ Certified er en av internasjonale merkeordninger for blant annet kaffe, te og kakao. Ordningen støtter opp om bærekraftig og rettferdig handel.

Bærekraftig produksjon og sosiale standarder

For å få en UTZ-sertifisering må det dokumenteres at produktet oppfyller bestemte krav både til bærekraftig produksjon og sosiale standarder for bøndene og deres ansatte, for eksempel lønns- og arbeidsvilkår. Videre skal alle produkter kunne spores tilbake til både produsenten og brenneren. Kaffebøndene som er UTZ-sertifiserte forener profesjonelle landbruksmetoder med omsorg for miljøet og lokalsamfunnet.

Flere enn 480 000 kaffebønder og arbeidere skal angivelig dra nytte av UTZ-programmet.

UTZ-programmet har siden 2018 vært en del av Rainforest Alliance, en internasjonal non-profit-organisasjon som arbeider for en bedre fremtid for både mennesker og natur. Mot slutten av 2019 vil det bli publisert et nytt fellesprogram med felles standarder for de to merkeordningene. Målet er at en felles ordning skal få større effekt enn de har hver for seg.

Cup of Excellence

Cup of Excellence har siden 1999 vært den mest prestisjefylte konkurransen i kaffebransjen. Konkurransen holdes årlig i utvalgte land i Afrika og Sør- og Sentral-Amerika. Alle kan sende inn kaffeprøver til konkurransen, der partiene først blir vurdert av en lokal jury. Kaffene som går videre, blir deretter smaksvurdert av en internasjonal jury. All smakingen foregår blindt etter cuppingkriterier som  aroma, renhet,  sødme, syrlighet, munnfølelse, smak, ettersmak og balanse.

Kaffen selges på internett-auksjoner til høystbydende, og prisen kaffene oppnår er ofte svært høy. Gjennomsnittlig betales det mer enn 3,5 ganger markedspris for disse kaffene.  Cup of Excellence-konkurransene bidrar på denne måten til økt fokus på kvalitet som igjen gir bøndene en mer rettferdig pris for kaffen sin. Varemerke og logo er beskyttet av The Alliance for Coffee Excellence, Inc.

Skal du få tak i Cup of Excellence-kaffe i Norge, må du oppsøke en kaffebar.

Cup of Excellence-merket

Norsk Kaffeinformasjon

Kaffeleverandører som er medlem i Norsk Kaffeinformasjon og etterlever organisasjonens standarder kan benytte det sirkelrunde «kaffemerket» på sine produkter.

  • Produsenten er medlem i Norsk Kaffeinformasjon.
  • Kaffen har en korrekt standard malingsgrad.
  • Produsenten anbefaler korrekt dosering: Ca. 60 gram  kaffe per liter vann.
  • Restfuktighet i kaffen er under 4 prosent.
  • Produsenten anbefaler jevnlig rengjøring av tilberedningsutstyr.
  • Produsenten anbefaler bruk av godkjent trakter.

Norsk Kaffeinformasjon-merket

Relaterte artikler