Hva er UTZ-sertifisert kaffe?

Den internasjonale merkeordningen omfatter blant annet kaffe, te og kakao.

UTZ-logo

UTZ er en sertifiseringsordning som støtter opp om bærekraftig og rettferdig handel.

Kaffe produseres i mer enn 50 land av over 25 millioner kaffebønder. Disse kaffebøndene er gjerne fattige, og trenger blant annet hjelp for å få gode lønns- og arbeidsvilkår og tilgang til helsevesen, i tillegg til å produsere kaffen på en bærekraftig og rettferdig måte.

UTZ er en av verdens største sertifiseringsordninger for bærekraftig kaffe. Ordningen gir forbrukerne en forsikring om at kaffen er produsert på en bærekraftig og rettferdig måte. Etterspørselen etter sertifisert er økende blant dagens forbrukere.

UTZ-sertifisert kaffe blir dyrket i 23 land, og i 2017 ble 43 milliarder kopper kaffe med denne sertifiseringen drukket i totalt 84 land.

Sporbarhet

For å få en UTZ-sertifisering må det dokumenteres at produktet oppfyller bestemte krav både til bærekraftig produksjon og sosiale standarder for bøndene og deres ansatte, for eksempel lønns- og arbeidsvilkår. Videre skal alle produkter kunne spores tilbake til både produsenten og brenneren.

Flere enn 480 000 kaffebønder og arbeidere skal angivelig dra nytte av UTZ-programmet.

Utvikling av gode produksjonsmetoder

UTZ-programmet er engasjert i utviklingen av gode produksjonsmetoder som sikrer bærekraft og som bidrar til bedre kvalitet – noe som igjen øker lønnsomheten og bedrer livsvilkårene for de bøndene som inngår i ordningen.

Kaffebøndene som er UTZ-sertifiserte forener profesjonelle landbruksmetoder med omsorg for miljøet og lokalsamfunnet.

Rainforest Alliance

UTZ-programmet har siden 2018 vært en del av Rainforest Alliance, en internasjonal non-profit-organisasjon som arbeider for en bedre fremtid for både mennesker og natur. Mot slutten av 2019 vil det bli publisert et nytt fellesprogram med felles standarder for de to merkeordningene. Målet er at en felles ordning skal få større effekt enn de har hver for seg.

Relaterte artikler