Kaffedrikkere har stor forbrukermakt

Som kaffedrikker kan du bidra til å gjøre kaffeindustrien mer bærekraftig.

En person kjøper kaffe og gir penger til en barista Hvordan kan dine valg påvirke kaffeindustrien? Foto: Colourbox.com

På verdensbasis drikkes det 2,25 milliarder kopper kaffe hver eneste dag1. På grunn av dette har kaffedrikkere enorm forbrukermakt. Vi har en kjøpekraft som kan opprettholde levebrødet til kaffebøndene, beskytte dyrelivet i kaffedyrkende regioner og redusere global oppvarming. Vi har rett og slett makten til å gjøre kaffeindustrien mer bærekraftig.

Det blir en stadig økende etterspørsel etter kaffe, og det er forventet at kaffeindustrien innen 2050 vil måtte produsere mellom 4 og 14 millioner tonn ekstra hvert eneste år for å møte denne etterspørselen. Med mindre kaffebøndene kan øke kaffetrærnes produktivitet, vil industrien måtte doble arealet som benyttes til kaffeproduksjon.

Økende avskoging

Det er forventet at det egnede arealet for kaffedyrking vil halveres innen 2050 på grunn av global oppvarming. En av konsekvensene vil kunne være at kaffebøndene velger å flytte kaffefarmene sine til områder som i dag er dekket av skog.

Det er mange områder som er egnet for kaffedyrking, men kun 2 prosent av dette arealet brukes i dag til kaffeproduksjon. Dette tyder på at det er mer enn nok areal tilgjengelig for å møte fremtidens etterspørsel. Likevel ødelegger nesten 75 prosent av alle kaffeplantasjer skogsområder for å kunne dyrke kaffe. Utfordringen frem mot 2050 er derfor å stoppe avskogingen, samtidig som man klarer å tilfredsstille den økende etterspørselen etter kaffe.

Avskoging er en ond sirkel. Regnskogene absorberer mange av forurensningene som er med på å skape global oppvarming. Når trærne felles, blir de brent, noe som frigir enda flere klimagasser. Dermed øker hastigheten på klimakrisen. Og jo verre den globale oppvarmingen blir, jo mindre av dagens kaffeproduserende areal vil forbli egnet til kaffedyrking, og jo mer skog vil kaffebøndene bli nødt til å fjerne.
Nedhoggede trestammer ligger på bakken.

Avskoging er et stort problem. Foto: Colourbox.com

Trenger bærekraftige kaffeplantasjer

For å unngå avskoging, er kaffesektoren nødt til å øke produktiviteten på eksisterende kaffeområder. Samtidig må industrien gi bøndene insentiver til å starte bærekraftige kaffeplantasjer. Det er her forbrukerne kommer inn. Som forbruker har man mulighet til å påvirke hvordan kaffedyrkingen foregår – rett og slett fordi man har muligheten til å kjøpe bærekraftige og miljøvennlige produkter.

Bruken av miljømerker gir en sikkerhet om hvordan et produkt er laget. Økologiske og miljøvennlige sertifiseringer er imidlertid frivillig å bruke, og det er derfor opp til forbrukerne å vise at vi ønsker bærekraftig kaffe. Jo større etterspørselen er etter miljøsertifiserte produkter, jo flere kaffeprodusenter vil også omfavne bærekraftighet på sine kaffefarmer. Global bevissthet om bærekraft og miljøvennlighet øker verden over, og som kaffeforbruker kan du være med på å ta gode valg for fremtidige generasjoner.

1Dette tallet er hentet fra Huffington Post.

Kilder: conservation.org, huffingtonpost.co.uk

Relaterte artikler