Skogplanting med kaffeskall

Avfallsproduktet gir store muligheter for gjendyrking av skoger.

To små trær vokser opp av bakken Kaffeskallet fungerte svært godt som gjødsel. Foto: Colourbox.com

Kaffebønnen, som er kjernen i den drikken vi er så glade i, vokser opp inne i et bær. Kaffebæret. Derav navnet. Utenpå bæret er det skall. Naturlig nok. Og dette skallet kan brukes til stadig mer. Nå også skogplanting.

Det er forskere ved British Ecological Society i London som har sett på egenskapene til kaffeskall brukt som «gjødsel» for skogplanting. Resultatene karakteriseres som dramatiske, i positiv forstand. Selve forskningsprosjektet ble lagt til Costa Rica, landet som ligger midt mellom Nicaragua og Panama i Mellom-Amerika. Costa Rica kan ikke bare skryte av å ha de mest stabile demokratiske tradisjonene i hele Mellom- og Sør-Amerika, de kan også – med rette – skryte av skikkelig god kaffe. Særlig den honey-prosesserte kaffen er verdt en kopp eller ti.

Kaffeskallsuksess

Tilbake til forskningsprosjektet. Kaffeskall er regnet som et avfallsprodukt fra kaffeforedlingsprosessen, og blir som oftest behandlet deretter. Et av målene med det britiske forskningsprosjektet er nettopp å finne nye måter å bruke landbruksavfall som kaffeskall på; et grunnleggende prinsipp i den nye, sirkulære økonomien.

To arealer på 1360 kvadratmeter – modne for ny skog – ble målt opp ved siden av hverandre. Det ene arealet ble dekket med et halvmeters tykt lag med kaffeskall, mens «nabotomta» fungerte som kontrollområde, og forble urørt.

I løpet av en toårsperiode ble jordsmonnet på de to jordflekkene målt, kontrollert og testet for endringer i næringsinnhold og vekstegenskaper. Og på de to årene hadde jammen en hel liten skog vokst opp der jordsmonnet hadde vært dekket av kaffeskall. På kontrollområdet vokste det for det meste ugress. Kaffeskallet hadde nemlig effektivt kvalt ugresset på «sitt» område, samtidig som stedets hjemmehørende trearter fikk slå rot på naturlig måte. Selve næringsinnholdet i jordsmonnet hadde også blitt markant bedre under kaffeskallet.

Logistikken må på plass

Forskerne peker på at selv om kaffeskall viser gode egenskaper som hjelper ved skogplanting, gjenstår det fortsatt å få logistikkrutiner på plass før kaffeskall kan bli et reelt, kommersielt alternativ. Håpet er at aktuelle aktører skal se de økonomiske mulighetene ved slik gjenbruk.

Relaterte artikler