Måneskinn påvirker kaffeplanters døgnrytme

Visste du at månen ødelegger nattesøvnen til kaffe?

En halvmåne på nattehimmelen Trær ser faktisk på måneskinn som en form for stress. Foto: Colourbox.com

Månen har stor innvirkning på jorda. Ikke bare lyser den opp nattehimmelen, men uten månen ville vi også hatt mindre tidevannsforskjeller, kortere døgn og et mer ekstremt klima. I tillegg påvirker den selve livet på jorda i stor grad.

Månen påvirker for eksempel livssyklusen til både virvelløse dyr, krypdyr, fugler og pattedyr. Også en del planter endrer sin plantevekst i forbindelse med månesyklusen. Forskere ved CIRAD – det franske forskningssenteret for landbruk og internasjonal utvikling – har undersøkt hvordan måneskinn påvirker kaffeplanter. Studien ble publisert i tidsskriftet BMC Plant Biology.

Studiens resultater

CIRAD forsker mye på kaffe og kaffeplanter. De har tidligere undersøkt hvordan klimaendringer kan påvirke kaffeplanters døgnrytme, og det var under denne studien at de ble nysgjerrige på hvordan måneskinn påvirker kaffeplanter.

Forskerne gjenskapte derfor måneskinn i et drivhus, og studerte samtidig kaffeplanter som vokste fullstendig uten lys fra månen. Resultatene fra studien viste at månesyklusen påvirker kaffeplantenes døgnrytme, og ødelegger nattesøvnen deres. Forskerne fant ut at trærne ser på måneskinn som en form for stress. Når døgnrytmen forstyrres, påvirkes også blant annet fotosyntese og klorofyllbiosyntese mot slutten av natten, noe som tyder på at månen har en negativ effekt på primær fotosyntese ved daggry. Men hvilken betydning har dette for kaffeproduksjonen?

En av teoriene til forskergruppen er at kaffetrærne bruker måneskinn som et slags miljøsignal, som gjør at de kanaliserer noen av ressursene sine mot for eksempel forsvar eller reproduksjon. Enn så lenge er det usikkert hvilken påvirkning dette har på kaffeproduksjonen, men rapporten bemerker at slikt stress potensielt kan ha positive innvirkninger på planteveksten. Det er imidlertid ikke gjort nok forskning på området til å kunne trekke noen absolutte konklusjoner.

Kilde: dailycoffeenews.com

Relaterte artikler