Kafferust – en alvorlig trussel

Plantesykdommen rust er godt kjent av hage-entusiaster.

Et blad med rustflekker Kafferust er en alvorlig plantesykdom. Foto: Colourbox.com

Kafferust kjennetegnes av skjemmende, rustbrune flekker på blad og stengler.

Kafferust er egentlig en sopp. Den hører til stilksporesoppene som omfatter hele 7000 arter. Ulike arter av soppen angriper forskjellige plantegrupper. En art som angriper ulike typer kaffebusker, er Hemileia vastatrix. Denne soppen er svært aggressiv, og sprer seg med vind og regn.

Hva er kafferust?

Soppen er en parasitt som fester seg på kaffebuskens blader og suger ut næring fra planten. Resultatet blir rustrøde flekker på bladene, som har en litt bulkete overflate.

På samme måte som vi behøver mat for å leve, trenger rustsoppen planteverter den kan suge næringen ut av. Dette fører til at bladene faller av. En annen alvorlig konsekvens er at busken produserer færre og færre bær. Utbrudd av kafferust kan derfor ha en dramatisk innvirkning på kaffeproduksjonen i de områdene som rammes.

Det er spesielt Coffea Arabica som er utsatt for rustangrep. Robusta er litt mer robust og er ikke like utsatt for insektangrep, men denne kaffen er også av litt dårligere kvalitet enn Arabica. Det er for eksempel Arabica-kaffen vi hovedsakelig får i Norge, og som vi alle kjenner og elsker.

Tidligere utbrudd

Det var i sin tid kafferust som ødela kaffeproduksjonen på Sri Lanka. Daværende Ceylon var før 1870 en av verdens største kaffeprodusenter – helt til kafferusten angrep. På grunn av det fuktige klimaet, spredde kafferusten seg svært raskt og utryddet 90 % av kaffeproduksjonen.

De store områdene som var ryddet for kaffeproduksjon, ble etter hvert omgjort til te-plantasjer. Dette forklarer hvorfor Sri Lanka i dag er en av verdens største te-produsenter.

Store utbrudd har også blitt registrert i Costa Rica i 1989 og Nicaragua i 1995. I 2013 så vi også et av de mest alvorlige utbruddene noen sinne, som truet kaffeindustrien i Mellom-Amerika.