Soppspisende sopp kan motvirke kafferust

Kafferust er en stor trussel mot kaffeplantasjer. Nå er det undersøkt om en hyperparasittisk sopp kan motvirke rusten.

Mange små sopper vokser opp fra bakken. Kan den parasittiske soppen være redningen mot kafferust? Foto: Colourbox.com

Kafferust er en alvorlig trussel mot verdens kaffeproduksjon. Rusten kommer av en parasittisk sopp som fester seg på kaffebladene og suger ut næringen. Bladene faller etter hvert av, og kaffetreet slutter å produsere kaffebønner. Det finnes imidlertid en annen sopp som kan redusere rustutbrudd på kaffeplantasjer.

I jakten på å finne naturlige løsninger på kafferustproblemet – fremfor å bruke pesticider – undersøkte forskere ved Stockholms Universitet hvordan en hyperparasittisk sopp kan være med på å bekjempe kafferust. Hyperparasitten vokser oppå kafferusten og «spiser» den. Selv om man har hatt kjennskap til den soppspisende soppen en stund, vet man lite om biologien dens og hvordan den kan benyttes til å bekjempe kafferust. Dette er den første studien som undersøker dette spesifikt.

Mer sopp gir mindre rust

I enkelte områder er det svært høy forekomst av kafferust, men forekomsten ser ut til å reduseres i områder hvor den soppspisende soppen også er vanlig. Dette antyder altså at hyperparasitten har potensialet til å bekjempe kafferust i områder hvor begge disse soppene eksisterer.

Forskningen antyder at rusten og hyperparasitten trives i litt forskjellige miljøer. Mens rusten foretrekker tørrere miljøer, trives hyperparasitten best når det er litt fuktigere, for eksempel på kaffeplantasjer hvor det er mange skyggetrær. Dette kan være en vinn–vinn-situasjon. Dersom kaffeplantasjer øker bruken av skyggetrær, vil hyperparasitten trives bedre og kafferusten trives dårligere. Som en ekstra bonus vil også økt bruk av skyggetrær styrke det biologiske mangfoldet.

Det direkte forholdet mellom hyperparasitten og kaffeutbytte er imidlertid ikke undersøkt ennå. Men ettersom hyperparasitten kan redusere alvorlig kafferust, er sannsynligheten stor for at soppen også motvirker kafferustens negative effekter på kaffetrærne. Det neste steget innen forskningen vil være å undersøke dette forholdet nærmere. Dette vil i så fall kunne muliggjøre bruken av hyperparasitten som en biologisk bekjempning mot kafferust.

Kilde: sciencedaily.com

Relaterte artikler