< 1 minutt

Over halvparten av verdens kaffearter truet av utryddelse

Det må en målrettet innsats til for å beskytte kaffens fremtid, mener forsker.

To kaffebønder plukker kaffebær. Illustrasjonsbilde fra Tanzania. Foto: ICP

Det er utfordrende tider for kaffemangfoldet. I en undersøkelse av 124 ville kaffearter, kommer det frem at rundt 60 prosent av disse står i fare for å bli utryddet. Dette kan også true de kultiverte artene.

En av kaffeartene som står i fare for utryddelse, er den opprinnelige Arabica-planten. Det er denne som er «mor» til all Arabica-kaffe som dyrkes kommersielt i store deler av verden.

Forskere ved Royal Botanic Gardens i Kew har publisert disse forskningsresultatene i Science Advances and Global Change Biology, kan vi lese i The Guardian.

Rødlistet

Basert på disse undersøkelsene, er den ville arten av Arabica blitt rødlistet. Den står altså i fare for å bli utryddet slik forskerne vuderer det.

Artene trengs

Det er flere av de artene som potensielt kunne brukes til videreutvikling av nye arter, som nå står i fare for å forsvinne, forteller Aaron Davis, som står bak forskningsrapporten. Flere av disse er motstandsdyktige mot en rekke sykdommer som ellers truer de variantene som brukes i kommersiell dyrkning. Andre arter som står i fare for utrydning, viser seg også å være mer robuste overfor en forverring av klimaet.

Vern

Davis forteller videre at bruken av ville kaffearter kan være nøkkelen til en langsiktig og bærekraftig kaffeindustri. Han mener det må en målrettet innsats til for å beskytte kaffens fremtid. Han trekker frem Etiopia som et av landene hvor man allerede gjør en aktiv innsats for å beskytte områder med viltvoksende Arabica.