Korttidseffekter av kaffe: Økt fysisk aktivitet og redusert søvn

Koffein fremmer fysisk aktivitet, men gir også mindre søvn.

En smilende kvinne går på gaten med hodetelefoner i ørene og kaffe i hånda Kaffe har mange positive langtidseffekter, men hva er korttidseffektene? Foto: Colourbox.com

En ny studie fra University of California har undersøkt hvilke korttidseffekter kaffe har på helsen. Det er mange studier som har undersøkt de positive langtidseffektene til kaffe, men dette er en av de første som undersøker hvordan kaffe påvirker helsen i det daglige. Resultatene fra studien er både positive og negative.

Forskningen ble presentert på American Heart Association’s Scientific Sessions 2021. Studien involverte 100 deltagere som ble delt inn i tilfeldige grupper. De skulle enten drikke kaffe, eller holde seg unna kaffe, to dager i strekk. Deretter byttet gruppene. Dette gjorde de over to uker.

Øker fysisk aktivitet

I løpet av studieperioden hadde deltagerne på seg EKG-målere som sporet hjerterytmen, smartklokker som sporet aktivitet og søvn, og glukosemonitorer som sporet blodsukkernivået. Forskergruppen innhentet også DNA-prøver fra deltagerne for å undersøke hvordan genetikken påvirket koffeinmetabolismen deres.

Resultatene fra studien viser at når man drikker kaffe, er man mer fysisk aktiv. Deltagerne gikk over 1000 skritt mer de dagene de drakk kaffe, sammenlignet med de dagene de ikke drakk kaffe. Hver ekstra kopp ga omtrent 600 skritt mer.

Samtidig ble kaffekonsumet assosiert med færre episoder av supraventrikulær tachykardi, altså høy puls som kommer av en unormalt rask hjerterytme i de øvre hjertekamrene.

Ikke bare positivt

Dessverre oppdaget forskerne også noen negative korttidseffekter assosiert med koffeinkonsum. Deltagerne i studien sov nemlig i gjennomsnitt 36 minutter kortere de dagene de drakk kaffe, og hver ekstra kopp kaffe ga 18 minutter mindre søvn. I tillegg opplevde 54 prosent av deltagerne en økning i unormale hjerterytmer fra de nedre hjertekamrene de dagene de drakk kaffe, og hver ekstra kopp ga mer enn dobbelt så mange uregelmessige hjerteslag.

Deltagernes genetikk påvirket også effektene av koffeinet. Deltagerne som hadde en raskere koffeinmetabolisme fikk flere unormale hjerterytmer jo mer kaffe de drakk, mens deltagerne som hadde en tregere metabolisme opplevde å miste mer søvn jo mer kaffe de drakk. Forskerne understreker derfor at forholdet mellom kaffe og helse er svært komplekst.

Kilde: alphagalileo.com

Relaterte artikler