Har excelsa-kaffe en fremtid som spesialkaffe?

Denne kaffevarianten har mange positive egenskaper.

En person plukker et kaffebær fra et kaffetre Kaffens fremtid er usikker. Kan excelsa være løsningen? Foto: Colourbox.com

Excelsa er en variant, eller underart, av Coffea liberica. Dette er den tredje viktigste kaffearten vi har, etter C. arabica og C. canephora (robusta).

Selv om excelsa er en unik, motstandsdyktig og produktiv kaffevariant, har den lite tilstedeværelse i det globale kaffemarkedet. Det finnes derfor ingen retningslinjer for hvordan kaffen bør dyrkes, foredles eller brennes. Resultatet blir ofte en kaffe med lav kvalitet og uten særegne smaksegenskaper.

Gjøres det riktig, har kaffen imidlertid en fruktig, mild og søt smaksprofil som ligger mye nærmere arabica enn det robusta gjør. Frem til 1950 var det derfor mange agronomer som så et stort potensial i denne kaffevarianten. Til tross for dette skjøt aldri kultiveringen av excelsa fart, antageligvis fordi arabica og robusta tjente kaffesektoren godt nok. Med dagens klimautfordringer ser vi imidlertid et nytt behov for å undersøke andre kaffearter.

En person holder opp en kaffebønne

Excelsa har en mild og frukt smaksprofil. Foto: Colourbox.com

Dyrking av excelsa i dag

I dag dyrkes excelsa hovedsakelig i sørøst-Asia og India, men også enkelte steder i Afrika. Blant annet har Uganda og Sør-Sudan opplevd en kraftig oppskalering av kaffevarianten de siste årene. I Uganda er denne utviklingen knyttet til dyrkingsutfordringer med robusta, som skyldes klimaendringer og økte forekomster av alvorlige sykdommer og skadedyr.

I Sør-Sudan ble det nylig startet opp et stort dyrkingsprogram av excelsa, som involverer over 1000 småskalabønder. Selv om prosjektet er på et tidlig stadium, ser det så langt ut til at trærne vokser raskt, er hardføre og har høy produktivitet. Samtidig trives planten i varmere temperaturer og tåler tørkeperioder bedre enn arabica og robusta. Den er derfor godt egnet til de lokale dyrkingsforholdene.

Excelsa til bruk i kaffehybrider

Excelsa har altså en rekke egenskaper som er interessante når det kommer til å møte utfordringene som kaffeindustrien står overfor. På grunn av økende temperaturer er for eksempel mange kaffebønder nødt til å flytte stadig høyere opp i fjellene for å oppnå optimale dyrkingstemperaturer. Kultivering av excelsa vil i teorien kunne tilby en løsning for disse kaffebøndene.

Siden det ikke eksisterer noen reell etterspørsel etter denne kaffen, finnes det imidlertid ikke et etablert råvaremarked eller noen standardisert pris for den. Dette gjør at regelmessig handel med større volumer er vanskelig å få til. For de aller fleste bønder er det altså et urealistisk forslag å skulle erstatte arabica eller robusta med excelsa.

Det mest realistiske er nok derfor å bruke genene til excelsa til å avle frem nye kaffehybrider. Klarer man å kombinere de positive egenskapene til arabica og excelsa, vil man potensielt kunne få nye kaffevarianter som både produserer spesialkaffe og er bedre rustet mot klimaendringene.

En person holder en grein med mange kaffebær

Det er nok mest realistisk å bruke excelsa til å lage nye kaffehybrider. Foto: Colourbox.com

Hvordan ser kaffevariantens fremtid ut?

Siden excelsa i stor grad har blitt neglisjert som kaffevekst, er det mye vi fortsatt ikke vet om denne kaffevarianten. Den største utfordringen med excelsa er nok derfor mangelen på kunnskap. I motsetning til arabica og robusta finnes det nemlig ingen solid og veletablert forskning for dyrking, prosessering og brenning av denne kaffevarianten. Selv i de samfunnene hvor excelsa dyrkes i større grad, finnes ingen etablert kunnskapsdeling. Dette gjør at utviklingen går sakte.

Med klimaendringene er det imidlertid mer aktuelt enn noen gang å undersøke mer motstandsdyktige og robuste kaffevarianter. Det pågår derfor arbeid for å forstå klimapotensialet til excelsa mer presist, og for å vurdere motstandsnivået mot ulike skadedyr og sykdommer.

Selv om kaffen per dags dato ikke egner seg for utbredt dyrking, tilbyr den likevel potensialet til å kunne dyrke kommersielt levedyktig kaffe under varmere klimaforhold. Samtidig vil kaffevariantens genetiske sammensetning kunne tilby en «skjult» løsning.

Kilder: perfectdailygrind.com, homegrounds.co, gcrmag.com, sprudge.com

Relaterte artikler