#liberica

Kaffebønner ligger i en skål og på et bord sammen med en teskje og noen kaffeblader
Tre kaffesorter – hundrevis av varianter

De tre viktigste kaffesortene er arabica, robusta og liberica.

Et kaffetre, Coffea liberica, har både modne og umodne kaffebær.
Har du hørt om Coffea liberica?

De fleste har hørt om arabica og robusta, men vi har også en tredje hovedtype: liberica.