Dryppkaffe vs. «immersion»-brygg – hvilken ekstraksjonsmetode er best?

Det er fordeler og utfordringer ved begge ekstraksjonsmetodene.

En person heller kokende vann over en håndbrygger Dryppkaffe er kanskje den vanligste bryggemetoden. Foto: Colourbox.com

Det finnes mange forskjellige måter å lage kaffe på, men det er vanlig å skille mellom to ulike typer ekstraksjonsmetoder: dryppkaffe og «immersion»-brygg.

Dryppkaffe, også kalt perkolasjon, kan for eksempel være vanlig traktekaffe eller håndbrygg («pour over»). Varmt vann helles da over kaffen, og renner deretter gjennom kaffen og drypper ned i en beholder. «Immersion»-brygg (som mangler en god norsk oversettelse) går ut på at den malte kaffen ligger fullstendig under vann, frem til den har ekstrahert lenge nok til at kaffen er klar for å drikkes. Et typisk eksempel på dette er presskanne.

Fordeler og ulemper ved dryppkaffe

Fordeler

Dryppkaffe som ekstraksjonsmetode får frem de delikate smaks- og aromaspektrene til en kaffe, og fremhever kaffens syrlighet. I tillegg får man en ren og klar smak, fordi papirfilteret fanger opp oljene i kaffen. Dryppkaffe er derfor en bra ekstraksjonsmetode for kaffetyper med komplekse smaksprofiler og nyansert syrlighet.

En annen fordel med dryppkaffe som ekstraksjonsmetode er at prosessen går litt raskere, på grunn av den konstante strømmen av vann. Dette betyr at du kan bruke litt mindre kaffe enn ved «immersion»-brygg. I tillegg er det enkelt å rengjøre utstyret som brukes til dryppkaffe.

Ulemper

Den største ulempen med denne typen ekstraksjonsmetode er at det kan være vanskelig å være konsekvent. Spesielt håndbrygg gir mye rom for fleksibilitet, noe som også gir mye rom for feil. Ved håndbrygg kan man altså få helt perfekt kaffe én dag, og gjøre «akkurat det samme» dagen etter, og likevel ende opp med en kaffe som ikke er god.

En kvinne slår på en kaffetrakter

Kaffetraktere lager typisk dryppkaffe. Foto: Colourbox.com

Fordeler og ulemper ved immersion-brygg

Fordeler

Den største fordelen til immersion-brygg er at det er en enkel bryggemetode med få variabler. Bryggetiden er det viktigste ved denne metoden, og ved å være konsekvent på denne ene variabelen, er det enkelt å få god kaffe hver eneste gang.

Immersion-kaffe har en kraftig smak med mye body. Dersom man liker smaken denne bryggemetoden gir, men ikke er spesielt glad i den tunge munnfølelsen man får, kan man også tilsette varmt vann i kaffen etter at den er ferdigbrygget. Dette kalles «bypassing», og er samme prosess som brukes når man lager americano. Da får man en rik tekstur og body, men samtidig en renere munnfølelse.

Ulemper

Ulempen med immersion-brygg som ekstraksjonsmetode er at det er lett å overekstrahere kaffen. Dette skjer hovedsakelig når bryggetiden blir for lang. Dersom man for eksempel ikke heller kaffen ut av presskannen når man har trykket ned stempelet, men lar kaffen bli værende i kannen, vil kaffen fortsette å ekstrahere – noe som kan gi bitter og lite gode kaffe.

Siden immersion-brygg gjerne lages uten papirfilter, vil ikke oljen fra kaffebønnene bli fanget opp. Noe av gruten kan også slippe gjennom metallfilteret. Dette kan gjøre at kaffen ikke blir like ren som ønskelig, og at kaffens bitterhet blir fremhevet. I tillegg kan det være litt vanskelig å rengjøre slikt bryggeutstyr. Da kan det for eksempel være en god løsning å bruke et Evergood presskannefilter, ettersom disse filtrene er laget nettopp med tanke på disse utfordringene.

To presskanner med kaffe står på et bord

Presskanne er den mest populære immersion-bryggemetoden. Foto: Colourbox.com

Hvilken ekstraksjonsmetode er best?

Dryppkaffe gir en ren kaffe som fremhever komplekse smaker og syrlighet. Immersion-brygg gir en rik og kraftig smak med mye body. Det handler derfor ikke om at den ene ekstraksjonsmetoden er bedre enn den andre, men at de fremhever ulike egenskaper ved kaffen. Hvilken metode som er best kommer derfor helt an på personlige preferanser.

Det er likevel verdt å merke seg at det er noe enklere å lage konsekvent god kaffe med immersion-brygg. Dersom du for eksempel ikke har kaffekvern hjemme, og belager deg på å kjøpe ferdigmalt kaffe, er det enklere å få god kaffe ved å bruke presskanne fremfor håndbrygg. Den kjente baristaen James Hoffmann undersøkte nemlig dette, og han fant ut at presskannen gjennomsnittlig ga en bedre kaffe enn håndbrygg ved ulike malingsgrader. Ved riktig malingsgrad ga imidlertid begge bryggemetodene svært god kaffe, med de ulike egenskapene som de ulike bryggemetodene gir.

Kilde: perfectdailygrind.com

Relaterte artikler