Forskningsprosjekt om kaldbrygget kaffe

Per dags dato vet vi relativt lite om kaldbrygget kaffe. Dette er i ferd med å endres.

Oppbygningen av kaldbrygget kaffe er tegnet med kritt på en tavle. Kaldbrygget kaffe blir mer og mer populært, men er likevel en relativt ny bryggemetode. Foto: Colourbox.com

The Specialty Coffee Association (SCA) er nå nesten halvveis gjennom et forskningsprosjekt om kaldbrygget kaffe. Målet er å få en bedre forståelse av kaldbrygg, og prosjektet skal «definere parameterne til kaldbryggmetoden, inkludert kjemiske og sensoriske analyser».

Forskningen startet opp i begynnelsen av 2020, og skal etter planen vare i to år. Prosjektet er finansiert av Toddy, et selskap som utvikler løsninger for kaldbrygging av kaffe, både for kommersiell og privat bruk.

Hvorfor forske på kaldbrygget kaffe?

Bakgrunnen for forskningen er at populariteten til kaldbrygget kaffe har hatt en enorm vekst de siste årene. Kaldbrygget kaffe er imidlertid en relativt ny bryggemetode. Vi vet derfor lite om blant annet ekstraksjonsprosessen, tilberedning og oppbevaring av kaldbrygget kaffe.

Kaldbrygg har blitt en viktig del av spesialkaffe, og gir en helt annen opplevelse enn varmbrygget kaffe. Uten forskning er det imidlertid vanskelig å forstå hvorfor det er slik. Det vil være både viktig og spennende å undersøke og forstå de kjemiske og sensoriske egenskapene som gjør kaldbrygg så forskjellig fra varmbrygg.

Målet med forskningsprosjektet

Forskningen skal gjøre en grundig undersøkelse av ekstraksjonsteknikker for kaldbrygget kaffe, og skal se på blant annet bryggetemperatur, bryggetid, ekstraksjonsprosent og kaffens konsentrasjon. Forskerne skal deretter dokumentere hvilken innvirkning disse parameterne har for de sensoriske og kjemiske egenskapene til den ferdigbryggede kaffen. De skal også undersøke hvordan de kjemiske og sensoriske strukturene i kaffen endrer seg i tiden etter at kaffen har blitt brygget. I eksperimentene kommer de til å benytte seg av en rekke ulike spesialkaffer med ulike brennegrader.

Etter de to årene med forskning, håper forskergruppen på å kunne forklare vitenskapen bak denne bryggemetoden, og kunne forklare hva det er som gjør kaldbrygg så unikt med tanke på både kjemisk og sensorisk perspektiv. Forskningen skal offentliggjøres, og det skal utvikles en håndbok for hvordan man kaldbrygger kaffe på best mulig måte. Forskningen vil derfor kunne komme hele bransjen til gode.

Kilde: coffeesciencefoundation.org

Relaterte artikler