Kan man bruke finmalt kaffe i presskanne?

Det vanlige er å bruke grovmalt kaffe i presskanne, men kan man også bruke finmalt?

En mann presser ned stempelet på en presskanne Hva skjer hvis man bruker finmalt kaffe i presskannen? Foto: Colourbox.com

Det har lenge vært en generell konsensus om at man skal bruke grovmalt kaffe når man lager presskannekaffe. Faktisk finnes det en egen malingsgrad for grovmalt kaffe som heter nettopp presskannemalt. Det er imidlertid fullt mulig å gjøre endringer i den klassiske fremgangsmåten.

Presskannen er en genial bryggemetode – hvem som helst kan klare å lage god presskannekaffe. Men kan kaffen bli enda bedre dersom man bruker finmalt kaffe i stedet for grovmalt?

Hvorfor grovmalt kaffe?

Det er ikke uvanlig å eksperimentere med ulike variabler som kaffemengde, malingsgrad, bryggetid og vanntemperatur for å brygge den perfekte kaffen. Men dette gjøres vanligvis med AeroPress, håndbrygg eller espresso – ikke med presskanne.

Den «korrekte» presskannefremgangsmåten har lenge vært grovmalt kaffe, vann på omtrent 93ºC og 3–5 minutter ekstraksjonstid. Selvfølgelig kan disse tre variablene endres på, men dersom man endrer på én av dem, må man også tilpasse de to andre.

Grunnen til at man tradisjonelt har brukt grovmalt kaffe, er fordi presskannen gir et såkalt «immersion»-brygg. Kaffebønnene er derfor i kontakt med vannet i en lengre periode enn ved for eksempel dryppkaffe, og grovere kaffe vil da gjøre at kaffen ikke like enkelt blir overekstrahert. Det gir rett og slett mer slingringsmonn.

En presskanne med kaffe står på et bord ved siden av to hvite kopper

Å bruke grovmalt kaffe gjør at kaffen ikke like fort blir overekstrahert. Foto: Colourbox.com

Bedre resultat med finmalt kaffe?

Dersom man maler kaffen finere, vil kaffebønnene få større overflateareal, og ekstraksjonen skjer raskere. Det endrer imidlertid ikke komponentene som trekkes ut fra kaffen, bare hvor raskt de trekkes ut. Dersom man bruker finmalt kaffe, og reduserer bryggetiden, vil man altså få mer eller mindre samme resultat. Kaffen vil imidlertid bli ferdig raskere, og vil dermed ikke bli avkjølt i like stor grad innen den er drikkeklar.

En av bekymringene med å bruke for finmalt kaffe i presskanne, er at noe av kaffestøvet kan ende opp i kaffekoppen. Dette skal imidlertid ikke skje med presskanner av høy kvalitet, men man kan eventuelt kjøpe presskannefilter og eliminere denne muligheten fullstendig.

Eksperimenter hjemme

Den kjente baristaen James Hoffmann anbefaler å begynne med en medium-grov malingsgrad, røre i kaffen etter 4 minutter, og la den brygge i totalt 5–7 minutter. Deretter kan man eksperimentere med å male kaffen finere for hver gang. Når man ender opp med et svært bittert brygg, er kaffen for finmalt, og man kan igjen male den litt grovere. Man kan eventuelt redusere vanntemperaturen for å kunne øke bryggetiden og unngå overekstraksjon.

Tommelfingerregelen er at finmalt kaffe krever kortere bryggetid og/eller lavere vanntemperatur, mens grovmalt kaffe krever lengre bryggetid og/eller høyere vanntemperatur. Her gjelder det altså bare å prøve seg frem, og se hva du synes fungerer best.

Kilde: perfectdailygrind.com

Relaterte artikler